Terje Stamer Wahl til minne

Det er med stor sorg vi har fått melding om at vår politikervenn Terje Stamer Wahl gikk bort nyttårsaften. Vi har det siste året vært kjent med at Terje har vært alvorlig syk med en aggressiv kreft ,og at han har vært gjennom en operasjon og streke behandlinger. Terje kombinerte det med fortsatt å være i jobb og med politisk virksomhet, og han var aktiv i sine tillitsverv i kommunen og i vårt partiarbeid helt til det siste. Meldingen om at han døde nyttårsaften var derfor nesten ufattelig og veldig trist.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Terje Stamer Wahl

Foto: Jan Harsem

Terje var en aktiv og kunnskapsrik person. En person som engasjerte seg og bidrog i lokalsamfunnet, både politisk og i organisasjonslivet forøvrig. Han var en ildsjel og bidragsyter i lokalsamfunnet, kombinert med sin rolle som far til tre aktive barn.

Terje var litt annerledes enn oss andre, fordi han var veldig kunnskapsrik på sine områder innen miljø og klimaarbeid. Han fikk derfor en ekspertrolle både i det politiske arbeidet og langt inn i organisasjonen når han ofte ble brukt som saksordfører for store miljø-saker.

Han bidrog med sin kompetanse og engasjement ved å være godt forberedt, inkluderende og offensiv. Det førte blant annet til at Asker kommune ble en foregangskommune på klimasatsing gjennom enøk-tiltak i egne bygg og anlegg. Terje bidrog sterkt til at askerpolitikken fikk en grønn profil på flere områder, som mange satte pris på.

Han markedsførte forståelsen for at vi må synliggjøre transportsyklisten i våre planer, og han syklet selv til jobben i Oslo når han hadde tid til det. Han bidrog sterkt i kommunens utvikling av planene for kildesorter og avfallshåndtering. Han var en av våre viktigste forkjempere for at Asker nå har fått ny lysløype og en treningsarena for barn og unge innen skiidretten på Solli, uten at det skal bli en rasering av markagrensa.

Han var interessant og morsom å samarbeide med innen hele det politiske miljøet i kommunen, og han utfordret "satte venstrefolk" til å være mer liberal innen sitt vårt på "faste" tradisjoner. Terje var først og fremt miljøbevisst, og uten grenser positiv til å samarbeide på en åpen og klok måte.

Vi i Asker Venstre var spesielt glad for å ha han i våre rekker. Terje ble valgt inn i Asker kommunestyre i 2003. Ved valget i 2007 ønsket han å prioritere mer tid til familien, og ønsket derfor ikke å bli nominert blant de første. Han har likevel representert partiet i landbruksutvalget, og vært en aktiv bidragsyter internt i partigruppen.

Med sin faglige innsikt, grundighet og behagelige framferd, har Terje vært høyt skattet og respektert i det samlede politiske miljø i Asker.

Vårt savn etter Terje er stort og sårt, men våre tanker i dag går først og fremst til Terjes nærmeste familie, Kari og barna. Vi lyser fred over hans minne.

Venner og kolleger i Asker Venstre
Ingvild Tautra Vevatne, gruppeleder
Erling Bergsaker, kommunestyregruppa
Gry Bøhmer, lokallagsleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**