Kandidatene til stortingsvalget 2009

Ulla Nordgarden fra Drammen er Buskerud Venstres førstekandiat til stortingetsvalget 2009. Stortingskandidat på andre plass er Helge Stiksrud fra Ringerike.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Ulla Nordgarden

Ulla Nordgarden
Foto: Asgeir Osnes

Ulla Nordgarden har bakgrunn som forsker og har en doktorgrad innen havbruk. Etter å ha arbeidet flere år ved Havforsknings-
instituttet, kom hun tilbake til hjembyen Drammen der hun nå arbeider som biologilærer i Videregående skole. Nordgarden er leder i det nystartede Buskerud Venstrekvinnelag og styremedlem i Drammen Venstre. Du kan lese mer om Ulla på hennes blogg

Helge Stiksrud Riddergården

Helge Stiksrud Riddergården
Foto: Roar Olsen Ringerike Venstre

Helge Stiksrud er utdannet som sivilagronom og bedriftsøkonom og har bred politisk erfaring som kommunestyre- og formannskapsrepresentant i Ringerike kommune. Etter valget i 2007 er han felles gruppeleder for flertallspartiene (Ap, H, Krf, V) i Ringerike. Han er også aktiv i fylkespolitikken og er i inneværende periode medlem av Buskerud fylkesting og leder av Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse. Stiksrud er dessuten medlem av Venstres programkomité til Stortingsvalget `09.

Stortingskandidat på tredje plass er Torleif T. Dalseide fra Ål, og fjerde plass innehar Ellen Korvald fra Kongsberg. Hele listen over kandidatene finner du her

Ta kontakt med Buskerud Venstres stortingskandidater:
Ulla Nordgarden: mobil 959 47 530
epost: [email protected]
Helge Stiksrud: mobil 918 23 214, epost: [email protected]
Torleif T. Dalseide: mobil 908 31 443
Ellen Korvald: mobil 971 57 263

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**