2.-utkast til stortingsvalgprogram 2009-2013 – send innspill!

2.-utkastet er nå ute på ny høring i partiet. Alle endringsforslag må sendes innen 23. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Les 2. utkastet til stortingsvalgprogram 2009-2013 her

Programkomiten la fram sitt førsteutkast 3. september 2008. Førsteutkastet var på høring hos Venstremedlemmer fram til 1. november 2008. Det kom inn over 1200 konkrete endringsforslag, mer enn 100 sider generelle kommentarer og over 300 epost.

Utkastet skal nå på ny høring i partiet. Frist for fylkeslagene til å komme med endringsforslag til Landsstyret er 23. februar 2009. Endelig program vedtas på Venstres landsmøte i april 2009.

Alle endringsforslag til dette utkastet må altså sendes innen 23. februar 2009. Forslagene kan sendes til [email protected] eller til Venstres hovedorganisasjon, Møllergt. 16, 0179 Oslo. Husk at dere skriver forslagsstiller, type forslag (strykning, endring eller tillegg), sted dere ønsker endring (side og linje) i tillegg til selve forslaget. Dere må gjerne knytte en kort begrunnelse til forslagene.

Har dere spørsmål til dette utkastet, kan dere kontakte sekretær i programkomiteen, Ingvild Boe Hornburg på tlf 99791340 eller e-post: [email protected].

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**