Medlemsbladet Liberal

Venstrenytt leser du i siste nummer av Liberal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I det siste medlemsbladet for 2008, Liberal nr 08/08, kan du lese mellom annet dette:

Liberal nr. 8 2008

Foto: Kjartan Almenning

– Ble nektet interpellasjon
– Mye spennende i nominasjonene

gå inn på denne linken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**