Presse

Her er et bildearkiv til bruk for mediene. Klikk på forstørrelsesglass for å åpne bildet. Vennligst refer til nettsidene ved bruk av disse bildene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Tor Audun Danielsen

Jens Olai Justvik

Eva Hæstad

Petter Natanael Toldnæs

Petter Natanael Toldnæs

Foto: Marcus Kjeldsen

Anne-Marie Voje Steen

Alexander Iversen

Torunn Haugen Jerstad

Diverse

Gamle Møglestu gård

Valgbanner – 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**