Nytt styre i Drammen Venstre

På et godt besøkt årsmøte i Drammen Venstre ble Tom Hedalen valgt til leder for 2009. Ulla Nordgarden ble valgt til politisk nestleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Mandag 12. januar-09 avholdt Drammen Venstre årsmøte i rådhuset. 15 medlemmer var tilstede, og følgende styre ble valgt for 2009:

Leder: Tom Hedalen

Politisk nestleder: Ulla Nordgarden

Sekretær: Ståle Sørensen

Styremedlemmer: Claus Haals, Reidar Reitan, Knut Anders Berg og representant fra Drammen og Lier Unge Venstre.

Varamedlemmer: Åse Rangsæter Schaug, Katrine Strøm-Andersen, Joseph Angyal og Aase Årvik.

Bystyrerepresentant Asgeir Osnes møter i styret med tale- og forslagsrett.

-I 2009 blir det viktig å videreføre arbeidet med å synliggjøre Drammen Venstre som et liberalt sentrumsparti samtidig som vi har en stor organisatorisk jobb foran oss i arbeidet med å få Ulla Nordgarden valgt til Stortinget høsten 2009, sier nyvalgt leder Tom Hedalen.

Tom Hedalen

Foto: Asgeir Osnes

Kontaktperson:
Tom Hedalen
tlf 909 59 433

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**