Årsmøte i Røyken Venstre

Årsmøtet i Røyken Venstre avholdes torsdag 22. januar 2009 kl. 18:00 i Kornmagasinet i Midtbygda i Røyken. Frist for å melde saker er 20. januar. Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


SAKSLISTE
Velkommen v/ leder Lasse N. Thue

Årsmøtesaker

1. Konstituering
– valg av møteleder
– referent
– tellekorps to personer
– to personer til å underskrive protokollen
– Årsmelding for 2008 v/ leder

2. Regnskap for 2008 v/kasserer Tore Hogstad
3. Medlemskontingent for 2010 v/ kasserer
4. Vedtekter for Røyken Venstre
5. Budsjett for 2009 v/ kasserer
6. Valg av styret
7. Valg av utsendinger til årsmøtet i Buskerud Venstre
8. Meldte saker

Frist for å melde saker er 20. januar. Saker meldes til lederen.

Det minnes om at man må ha betalt medlemskontingent for 2008 for å ha stemmerett på møtet. Nye medlemmer som ikke har betalt kontingent pr. 31.12.08 har talerett, men ikke stemmerett.

Også i år har vi felles årsmøtesamling med Hurum og Lier Venstre. Den formelle delen av årsmøtet avholdes separat for hvert lokallag og varer til kl. 19:00. Det blir felles servering etterpå. Kveldens gjest er Georg Apenes, direktør i Datatilsynet. Han innleder til politisk debatt om personvern.

Velkommen!
Røyken Venstre
Lasse N. Thue, leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**