Koalisjonen sikrer nytt fiskemottak og kai i Risør

Våre delmål for et nytt og moderne fiskemottak i Risør er innfridd uttalte både høyres Kjell Macdonald og venstres Jan Einar Henriksen da formannskapet tirsdag kveld enstemmig gikk inn for å bygge nytt fiskemottak med ny kai på Holmen i Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Går alt etter planen vil nytt fiskemottak stå ferdig 1. juli 2009!

Går alt etter planen vil nytt fiskemottak stå ferdig 1. juli 2009!
Foto: Jan Einar Henriksen

Plansjef Sveinung Jørundland skrøt da også uhemmet da han presenterte planene og gikk gjennom de siste endringer for det nye fiskemtaket i Risør, og uttalte bl.a. at Risør får det beste fiskemottaket på Sørlandet.

Etter formannskapets enstemmige vedtak går saken nå til bystyret for endelige vedtak og i mellomtiden jobbes det for fullt med planløsning, nabovarsel osv. Alt for at fiskemtaket skal stå klart før sommersesongen starter.

Det nye bygget inneholder tre seksjoner med fiskemottak med butikk, utleieboder til fiskere eller alternativt et utleieareal for næring samt et utleieareal i 2. etg. til kontor eller leiligheter. De nye planene sikrer også kjøring med semitrailer rundt bygget og ivaretar dermed også sikkerheten for tungtrafikk til og fra fiskemottaket. Samtidig er byggets visuelle uttrykk samordnet med den planlagte utbygging på Holmen, og byggets utforming vil ventelig være billigere og ikke minst sikre en tidligere ferdigstillelse enn de opprinnelige utkast.

Det er gitt noe ulike signaler på mulighet for momskompensasjon for mottakskai og dette vil nå bli vurdert nærmere med Skatt Sør før saken behandles i bystyret.

Bli medlem
Bli medlem i Risør Venstre og delta i den politiske prosessen du også!
Meld deg inn i Risør Venstre her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**