Personvern på agendaen

Venstre setter personvern på agendaen i den politiske delen av sitt årmøte 22. januar. Innledere er Guri Slettemark, Datatilsynet, og Inge Carlén, medlem i personvernkommisjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Mobiltelefon

Foto: Microsoft

Venstrelagene i Hurum, Røyken og Lier setter hverandre i stevne og avholder felles årsmøte 22. januar kl. 18 i Kornmagasinet i Røyken.

Etter de formelle årsmøtesakene er behandlet blir det en felles politisk debatt om personvern fra kl. 19. Denne delen er åpen for alle interesserte.

Det var egentlig meningen at den omstritte og høyt profilerte Georg Apenes, direktør i Datatilsynet, skulle gjeste Hurumhalvøya, men han har meldt forfall.

— Svært beklagelig, sier leder i Hurum Venstre, Gunn-Torill Homme Mathisen, men vi har fått inn en god erstatter for Apenes. Guri Slettemark er jurist og ansatt som seniorrådgiver i Datatilsynet. Hun har tidligere vært politisk rådgiver for Odd Einar Dørum da han var justisminister.

Personvernkommisjonen ble nedsatt i 2007 og sluttrapporten «Individ og integritet: Personvern i det digitale samfunnet» ble avgitt den 13. januar. Kommisjonen foreslår en rekke konkrete tiltak med tilknytning til ny teknologi, medier, personvern i arbeidslivet, helse, samferdsel og personvern for barn og unge.

Kamera

Foto: Ukjent

Inge Carlén, som har sittet i i kommisjonen, innleder og orienterer om sluttrapporten før Guro Slettemark overtar stafettpinnen og knytter sine synspunkt til forslagene fra personvernkommisjonen. Det åpnes så for debatt.

– Vi vil ha et spesielt fokus på personvern i forhold til kartlegging av barn og unge denne kvelden, sier Lasse Thue, leder i Røyken Venstre. – Personvernet presses på stadig flere områder, så her gjelder det å være bevisst på hva man tillater, mener han.

– Vi håper regjeringen følger opp de konkrete forslagene i rapporten fra personvernkommisjonen, sier Einar Hovde, Lier Venstres leder. – Venstre kommer til å fremme flere personvernforslag hvis den politiske handlekraften svikter hos regjeringen og andre partier.

-Venstre er og har alltid vært en trofast forkjemper for personvernet, understreker Hovde, som håper mange tar turen til Kornmagasinet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**