Hjemmehjelpsoppdrag ut på anbud

Med knappest mulig flertall, med 27 mot 26 stemmer, vedtok bystyret Venstres forslag om at en skal utrede å legge hjemmehjelpsoppdrag ut på anbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Dag Vige

Foto: Emil Pedersen

De hjemmebaserte tjenester har ansvar for å gi nødvendig helsehjelp, og en har ansvar for å få utført renholdstjenester i hjemmet til de som ikke har helse til å utføre det selv. I en svært travel hverdag for hjemmetjenesten ender det ofte opp med at kvaliteten på rengjøringsarbeidet går på bekostning av arbeidet med de som er syke og trenger pleiefaglig bistand. For enhetslederne er det også en utfordring å skaffe kvalifisert personell til rengjøringsoppdrag og å lede og veilede disse. Da mener Venstre det være en fordel å benytte rengjøringsbyråer.
Det må understrekes at kommunen fortsatt skal definere hvem som har behov for rengjøringstjeneste i eget hjem.
Kristiansand kommune har egen rengjøringsenhet under “Kristiansand eiendom” som utfører renhold i kommunale bygg i henhold til bestilling fra brukerne. Avdelingen driver godt og kan også være aktuell anbyder på oppdrag for hjemmetjenesten.
Forslaget som bystyret vedtok lyder: “Det utredes om hjemmetjenestene kan legges ut på anbud. Ulike løsninger vurdere.”

Dag Vige

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**