Personvern på agendaen

Venstre setter personvern på agendaen i den politiske delen av sitt årmøte. Innledere er Guro Slettemark, Datatilsynet, og Inge Carlén, medlem i personvernkommisjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstrelagene i Hurum, Røyken og Lier setter hverandre i stevne og avholder felles årsmøte 22. januar kl. 18 i Kornmagasinet i Røyken. Etter de formelle årsmøtesakene er behandlet, blir det en felles politisk debatt om personvern fra kl. 19. Denne delen er åpen for alle interesserte.

Overvåkning - Personvern

Foto: Venstres bystyregruppe i Stavanger

Det var egentlig meningen at den omstritte og høyt profilerte Georg Apenes, direktør i Datatilsynet, skulle gjeste Hurumhalvøya, men han har meldt forfall. — Svært beklagelig, sier leder i Hurum Venstre, Gunn-Torill Homme Mathisen, men vi har fått inn en god erstatter for Apenes. Guro Slettemark er jurist og ansatt som seniorrådgiver i Datatilsynet. Hun har tidligere vært politisk rådgiver for Odd Einar Dørum da han var justisminister.

Personvernkommisjonen ble nedsatt i 2007 og sluttrapporten «Individ og integritet: Personvern i det digitale samfunnet» ble avgitt den 13. januar. Kommisjonen foreslår en rekke konkrete tiltak med tilknytning til ny teknologi, medier, personvern i arbeidslivet, helse, samferdsel og personvern for barn og unge.
Inge Carlén, som har sittet i i kommisjonen, innleder og orienterer om sluttrapporten før Guro Slettemark overtar stafettpinnen og knytter sine synspunkt til forslagene fra personvernkommisjonen. Det åpnes så for debatt.

– Vi vil ha et spesielt fokus på personvern i forhold til kartlegging av barn og unge denne kvelden, sier Lasse Thue, leder i Røyken Venstre. – Personvernet presses på stadig flere områder, så her gjelder det å være bevisst på hva man tillater, mener han.

– Vi håper regjeringen følger opp de konkrete forslagene i rapporten fra personvernkommisjonen, sier Einar Hovde, Lier Venstres leder. – Venstre kommer til å fremme flere personvernforslag hvis den politiske handlekraften svikter hos regjeringen og andre partier.

-Venstre er og har alltid vært en trofast forkjemper for personvernet, understreker Hovde, som håper mange tar turen til Kornmagasinet.

Kontakt:
Lasse Thue (Leder Røyken Venstre) tlf. 90 02 47 73
Gunn-Torill Homme Mathisen (Leder Hurum Venstre) tlf. 91 74 98 85
Einar Hovde (Leder Einar Hovde) tlf. 97 06 23 38

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**