Jorunn Bøe søker kulturdirektørstilling

Ifølge Kristiansand kommunes hjemmeside er kultursjef Jorunn Bøe en av 11 søkere til stillingen som kulturdirektør i Kristiansand. Innstillingsutvalget vil ta sin beslutning 20. januar og da vil det bli klart om Risørs kultursjef vil nå frem i innstillingen til Kulturstyret. Endelig ansettelse vil skje i formannskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


De ulike søkerne er:
Ralph Durhack (47), daglig leder fra Kristiansand. Stein Tore Sorthe (43), rådgiver fra Kristiansand.
Odd Håpnes, Odd (57), kultursjef fra Levanger. Ragna Marie Henden (47), kommunikasjonsrådgver fra Kristiansand. Rita Eretveit (45), daglig leder fra Flekkerøy. Daniel Zurcher (29), rådgiver fra Evje og Hornnes. Astrid Bekkenes (61), faglærer fra Kristiansand. Jorunn Bøe (57), kultursjef fra Risør.
Frøydis Emilie Lind (46), daglig leder fra Kristiansand. Arnt Nicolai Mehus (54), fra Hafrsfjord.
Navnet på den siste mannlige søkeren er unntatt offentlighet. I tillegg har en tukket sin søknad.

Instillingsutvalget har møte 220. januar og fremmer sin innstilling til kulturstyret, som igjen innstilling til formannskapet, som ansetter ny kulturdirektør.

Avtroppende kulturdirektør Dagny Anker Gevelt ble ansatt som kultursjef i 1990 og ble i 1994 konstituert i stillingen som kulturdirektør med fast ansettelse i 1997.


Meld deg inn i Risør Venstre her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**