Høring fylkesdelplan for areal og transport i Dalane

Gikk gjennom i kommunestyret i Eigersund. Venstre fremmet eget forslag – men fikk kun støtte av egne medlemmer. Sp og Frp fremmet også egne forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vedtaket finner her. I tillegg kom et nytt punkt fra KrF om årligmaksimalpris – de fikk H, AP og KrF sine stemmer. Her kan du se Venstres forslag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**