Krisepakke eller valgpakke?

– Jeg håper Regjeringen legger fram en krisepakke som tjener nasjonen og ikke en valgpakke som skal tjene regjeringspartiene i stortingsvalget, sier fylkesleder Sindre Westerlund Mork i Østfold Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Stopp forbudt!

Foto: H. Bast

Det kan virke som om Regjeringens krisepakke er rigget for en valgkamp. For er den ikke det, burde den allerede delvis vært åpnet.

Utgiftene til kommunene har de siste årene økt mer enn inntektene. Regjeringspartiene sørget i valgåret 2005, for ekstraordinære penger til kommunene i 2006. Etter det har det vært smalhans, akkurat slik det var da Stoltenberg sist var statsminister. Det har blitt en myte at kommuneøkonomien var rekorddårlig under Bondevik. Fakta viser derimot at den har vært verre under Stoltenberg, både før og etter den forrige regjeringen.

Nå kan fristelsen bli så stor at kommunene skyter seg selv i leggen. Det skjer om de bruker krisepakka til å opprettholde eller forsterke tjenestetilbudet i kommunene. Kommunene må som bedrifter og vanlige folk, ikke bruke mer penger enn de har råd til. Noe annet vil bare forsterke utgiftsøkningene i kommunene og føre til en ny baksmell senere.

Krisepakka må derimot bidra til en bedre nasjonaløkonomi. Det er mulig ved å gi rom for investeringer som kommunene nå reelt sett ikke har råd til, men som er nødvendige på sikt. Som skolebygg og eldresentra. Signaler fra Regjeringen støtter det. Det samme er selvsagt mulig nasjonalt innen samferdsel, med jernbane og veier. Det er mange prosjekter som er kommet langt i planleggingen og kan framskyndes. Dobbeltspor på Østfoldbanen, inkludert Mossetunnelen, og utbyggingen av E-18 er lokale eksempler i Østfold.

Kommunesektoren hadde allerede i november klar en oversikt over en rekke prosjekter for vedlikehold og investeringer som kan settes i gang, bare pengene er der. Dette var klarlagt før regjeringspartiene vedtok sitt statsbudsjett. Det er denne delen av pakka Stoltenberg kunne ha startet med å åpne, slik at mange kommuner i sitt budsjettarbeid kunne planlagt raskere og kommet i gang tidligere. I stedet ba Regjeringen i desember, om en ny oversikt.

På nasjonalt nivå er det viktig at det nå investeres i kunnskap og miljø. Vi kan bruke finanskrisa til å hjelpe oss med klimakrisa. Venstre ønsker å bruke krisesituasjonen på en konstruktiv måte ved å forme fremtidens lavutslippssamfunn og et mer bærekraftig næringsliv. Da kan nasjonen komme styrket ut av den omstillingen som krisa fører med seg.

Norge må satse massivt på forskning og høyere utdanning for å videreutvikle kunnskapssamfunnet og en mer bærekraftig økonomi. Vi har fått kastet på oss en gylden mulighet til å ta opp igjen forutsetningene i klimaforliket. Der har dessverre Regjeringen så langt sviktet i oppfølgingen. Vi har mulighet til å innføre ordninger som stimulerer til å utvikle klima- og miljøvennlige løsninger og å innfase grønne skatter som stimulerer til miljøvennlig forbruk.

Regjeringen sier de bruker tida på å kvalitetssikre alle forslag. Både fra de andre partiene og andres gode ideer. Det er vel og bra, men mange av disse har vært kvalitetssikret gjentatte ganger. Jeg håper valgåret 2009 ikke fører til en valgpakke som skal tjene Regjeringen framfor en krisepakke som tjener nasjonen.

Sindre Westerlund Mork
Leder i Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**