Oppsumering årsmøte i Bodø Venstre

Bodø Venstre hadde årsmøte torsdag 15. januar på Orion i Sjøgata og valgte nytt styre for 2009. Hovedsaker i året som kommer vil være kollektivtransport, det frivillige kulturlivet, vern av Rønvikjordene og styrking av lokaldemokratiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


fullstendig referat fra årsmøtet – KLIKK HER

Styret i Bodø Venstre

Styret i Bodø Venstre
Foto: Asbjørn Røiseland

Det nye styret er: Jostein Toftebakk (leder), Per Dalhaug (kasserer), Terje Cruickshank, Ida G. Johnsen, Turid Høyersten-Holm, Wiveca Wilhelmsen-Holm, samt et styremedlem som utpekes av Bodø Unge Venstre. Varamedlemmer er: Ellen Kjellmo, Rasmus Dahle og Eli Skintveit. De øvrige funksjonene vil bli utpekt når styret konstituerer seg på første styremøte. Hovedsaker i året som kommer vil være:

I Bodø gjør høye billettpriser og et rutenett som er utdatert og vanskelig å finne fram i at kollektivtrafikk ikke er et attraktivt alternativ. Bodø Venstre vil derfor arbeide for en sterk nedsettelse av takstene, samt å gjøre buss- og togtilbudet i byen praktisk, oversiktlig og bekvemt, slik at kollektivtrafikk framstår som et reelt alternativ for flere.

Praksisen med at politikere i Bodø har styreverv i kommunale virksomheter organisert som AS, foretak eller IKS er uheldig og gjør at viktige beslutninger tas i lukkede rom. Dermed reduseres bystyresalen til et forum for orienteringer og refereringer. Bodø Venstre vil gjenreise bystyresalen som den viktigste politiske arenaen og dessuten fortsette arbeidet med å flytte beslutninger ut i lokalutvalgene, nærmest borgerne.

Verden har i dag tre kriser: finanskrisen, klimakrisen og matvarekrisen og som følge av det er det grunn til å tro at tilgangen på importert mat vil bli vesentlig redusert i de neste tiårene. I lys av det ser Bodø Venstre det som uansvarlig å legge Rønvikjordene under asfalt og betong. Laget vil heller arbeide for at denne viktige matjordressursen kommer Bodø-borgerne til gode i form av andelsjordbruk, økologisk matproduksjon og til rekreasjon.

Nyvalgt leder Jostein Toftebakk har vært aktiv amatørmusikant siden han i sin tid begynte som aspirant i Misvær Skolekorps og har en ekstra plass i hjertet for det frivillige kulturlivet. Han vil derfor arbeide for at barn og unge ikke bare har et sted å være, men et sted å gjøre, utvikle seg og å bli til noe. Sinus som arnested for nye nasjonale musikktalenter er et godt eksempel på det og miljøet må ikke gå tapt i den pågående oppussingen og mens vi venter på nytt kulturhus.

Bodø Venstres styremøter er åpne og tid og sted annonseres på lagets nettsider. Her har man bl.a. muligheten til å komme med forslag og å diskutere politikk med lagets bystyrerepresentant Terje Cruickshank. Bodø Venstre har fremmet interpellasjon eller skriftlige spørsmål i nesten hvert eneste bystyremøte det siste året og er det partiet som har fremmet flest saker, så man kan trygt regne Terje Cruickshank blant Bodøs mest aktive folkevalgte.

Se også
– Årsmelding 2008 for Bodø Venstre

– Rapport Venstres bystyregruppe 2008

Uttalelser:
– Bodø trenger mer demokrati!

– Bodø Venstre vil gjøre Rønvikjordene enda grønnere!

– Ja til CO2-deponi i Lofoten!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**