Bli med på Risør laget!

Risør Venstres leder Jan Einar Henriksen ønsker deg velkommen til å delta i Risør Venstres arbeid for en grønn og åpen kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Jan Einar Henriksen er leder i Risør Venstre

Jan Einar Henriksen er leder i Risør Venstre

Risør Venstre gjør en viktig jobb. For de i Risør som trenger en utstrakt hånd fra felleskapet. For miljøet, skolen og kulturlivet. For næringsliv, gründere og andre som skaper nytt.

Vi trenger deg også!

Våre folkevalgte representanter gjør, sammen med våre medlemmer og sympatisører,

 Steinar Gundersen er Venstres medlem i HU for skole miljø og oppvekst.

Steinar Gundersen er Venstres medlem i HU for skole miljø og oppvekst.

en stor innsats for viktige Venstre-saker i bystyre, hovedutvalg, utvalg og i tillitsverv innenfor partiet.

Venstres medlemmer og Venstre er to sider av samme sak. Medlemmene er partiet. Flere

 Willy Thorsen (V) er bystyremedlem

Willy Thorsen (V) er bystyremedlem

medlemmer betyr flere saker, flere forslag og bedre politikk. Ved å melde deg inn får du mulighet til å delta i utformingen av Venstres politikk, du får treffe sentrale Venstre-politikere og du får informasjon om arbeidet i partiet.

 Maria Aspeseter er Risørs kandidat med 4. plass på Venstres stortingsvalglist for Aust Agder

Maria Aspeseter er Risørs kandidat med 4. plass på Venstres stortingsvalglist for Aust Agder

Venstre tar ikke imot bidrag fra lobbyorganisasjoner, slik andre partier gjør. I stedet er Venstres valgkamp finansiert ved hjelp av bidrag fra enkeltpersoner som har tro på politikken vår. Det gjør oss litt fattigere enn de andre partiene. Til gjengjeld kan Venstres velgere føle seg sikker på at

 Dag Jørgen Hveem (V) er Risør Venstres faste representant i HU for plan, miljø og tekniske tjenester

Dag Jørgen Hveem (V) er Risør Venstres faste representant i HU for plan, miljø og tekniske tjenester

Venstre fører en politikk som er uavhengig av særinteresser.

Meld deg inn
Vi har en lav medlemskontingent for å gi alle som ønsker det mulighet til å delta i partiets arbeid. Meld deg inn her (adressen er https://www.venstre.no/skjema/innmelding/).

Kontakt oss!
Både medlemmer og andre inviteres til å ta kontakt med spørsmål eller innspill i aktuelle saker. Send en e-post til [email protected] eller ring oss på telefon 91614755

Nyhetsbrev
Risør Venstres hjemmeside er godt besøkt og det jobbes jevnlig med oppdateringer. I løpet av relativt kort tid vil vi kunne ønske velkommen til Venstres nyhetsbrev-tjeneste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**