Ny dato for årsmøtet

Røyken Venstre inviterer til årsmøtet torsdag 29. januar kl. 19.00 – 21.00 på Rådhuset. Årsmøtet skulle ha funnet sted tidligere, men måtte utsettes pga sykdom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Røyken Venstre inviterer til årsmøtet torsdag 29. januar kl. 19.00 – 21.00 på Rådhuset i Røyken.

På dagsordenen står følgende:

Velkommen v/ leder Lasse N. Thue

Årsmøtesaker
– Konstituering – valg av møteleder
– referent
– to personer til å underskrive protokollen

– Årsmelding for 2008 v/ leder

– Regnskap for 2008 v/kasserer Tore Hogstad
– Medlemskontingent for 2010 v/ kasserer

– Vedtekter for Røyken Venstre

– Budsjett for 2009 v/ kasserer

– Valg av styret

– Valg av utsendinger til årsmøtet i Buskerud Venstre

– Meldte saker

Frist for å melde saker er 28. januar. Saker meldes til lederen. Sakspapirene deles ut på møtet.

Det minnes om at man må ha betalt medlemskontingent for 2008 for å ha stemmerett på møtet. Nye medlemmer som ikke har betalt kontingent pr. 31.12.08 har talerett, men ikke stemmerett.

Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**