Drøbak Akvarium

Venstre er blitt gjort oppmerksom på at Formannskapet 21.01.2009 i behandlingen av forslag til leieavtale med blant andre Drøbak Akvarium i Sjøtorget 4 endret planløsningen i forhold til Rådmannens innstilling.

Venstre hadde forfall til dette møtet. Formannskapet vedtok også at akvariet skulle få en kontrakt som kan sies opp på 6 måneders varsel, inntil nye planer foreligger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Konsekvensen av forslaget er at Fergeselskapet tildeles lokalet der akvariet i dag har et av sine største bassenger og utgang, mens akvariet får tildelt et annet tilleggsareal. I rådmannens innstilling skulle akvariet få dette tilleggsarealet uten å avgi deler av eksisterende anlegg.

Rommet akvariet må avgi er i tillegg til å være en av akvariets hovedattraksjoner sentral i den tekniske infrastrukturen. Det er i dette rommet pumper og rør for skifting av vann går inn og ut, og rommet er også sentralt i forhold til å avlede vann til fjorden dersom en større lekkasje skulle skje. Formannskapets vedtak vil derfor medføre behov for en grunnleggende omlegging av den tekniske infrastrukturen til akvariet, i tillegg til store kostnader til demontering og gjenoppbygging av det
aktuelle bassenget.

Rådmannens forslag innebar en styrking av akvariet, og ga akvariet en langsiktig og forutsigbar avtale som kunne vært grunnlag for å knytte til seg nye samarbeidspartnere som kunne bidra til en langsiktig driftsløsning for akvariet. Kravet om at ny løsning skal være på plass før en langsiktig avtale inngås, undergraver i praksis effektivt akvariets mulighet til å finne en slik løsning. I tillegg pålegges akvariet store nye kostnader som det er tvilsomt om akvariet vil klare å bære i den situasjonen det i dag er. Akvariet er bygget på dugnad, og det er også mangel på respekt for alle de timene med gratis innsats som er lagt ned å kreve at så mye må gjøres på nytt.

Venstre forventer at ordføreren redegjør for Kommunestyret om vurderingen som er gjort, og om konsekvensene av den var tilstrekkelig belyst da Formannskapet gjorde sitt vedtak.

Venstre spør videre om ordføreren vil ta opp denne saken til fornyet behandling, slik at Drøbak ikke risikerer å miste en sterk attraksjon som er bygget med stor frivillig innsats?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**