Kommunen må sikre fremkommelighet for alle!

Drammen Venstre vil at kommunen skal ta større ansvar for brøyting og strøing fortau. -Det er viktig at alle Drammens borgere kan komme seg frem i byen, også om vinteren sier gruppeleder Asgeir Osnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Snø

Foto: Asgeir Osnes

– Det er kommunens ansvar å sikre at alle drammensborgere kan bevege seg fritt rundt i Drammen. Etter de siste døgns store snøfall er det kun de som er spreke og unge til beins som kommer seg frem sier Venstres gruppeleder Asgeir Osnes. Eldre, blinde, bevegelseshemmede og foreldre med barnevogn har i dag store problemer med å komme seg rundt i Drammen. Derfor må kommunen sørge for brøyting og strøing, og heller sende regningen til huseierne som ikke brøyter der de plikter. Det er en selvfølge at kommunen rydder opp etter seg selv, dersom de brøyter snø fra vei inn på et fortau.

– De siste dagers store snøproblemer må medføre en intern evaluering i Drammen kommune hvor alt fra planlegging, gjennomføring og oppfølging av brøytingen får en grundig og kritisk gjennomgang, sier Osnes. – Denne gjennomgangen forventer jeg blir presentert politisk for Bystyrekomite for byutvikling og kultur på et av de første møtene.

Drammen Venstre ba i forbindelse med Bystyrets behandling av Hovedplan for vei og trafikksikkerhet om å få seg forelagt en sak med hensyn til kostnader knyttet til kommunal drift av byens fortau. Dette ble dessverre nedstemt, sier Osnes. Dårlig brøyting av fortau og gang- og sykkelveier gjør det dessverre vanskeligere å nå Drammens ambisiøse mål om et bedre miljø og bedre tilrettelegging for fysisk aktivitet.

Les – Send regningen til huseierne.

Asgeir Osnes

Foto: Stine Osnes

Asgeir Osnes
Gruppeleder Drammen Venstre
Nestleder komite for byutvikling og kultur
93 42 92 92

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**