Velkommen til årsmøte

Det blir årsmøte med fest fredag 30. januar 19.00 hos Line Stokholm i Vestbyveien 41B

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


NB. Det er dårlig med parkeringsplasser der, så parker på brygga og spaser oppover Jørnsebakken.

Møtet er i pakt med gode venstretradisjoner åpent for alle, men det er kun medlemmer som har stemmerett på årsmøtet.

Program

19.00 – Årsmøte med følgende dagsorden:

– Valg av ordstyrer og referent
– Behandling av årsmelding 2008
– Behandling av regnskap 2008
– Forslag til handlingsplan 2009/valgkamputvalg stortingsvalget 2009
– Forslag til budsjett 2009
– Behandling av forslag til utallelser (sendes Erik Lundeby i forkant av møtet)
– Valg
Det skal velges leder, nestleder, kasserer, sekretær, to styremedlemmer, revisor, samt 6 utsendinger til Akershus Venstres årsmøte.

20.00 – Mat og drikke – årsmøtefest.
Mat blir bestilt, ta med drikke selv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**