Norges eldste parti !!

Venstre feirer i dag 125 års jubileum !!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kongsvinger Venstre gratulerer herved eget parti med jubileet.

Landets “parti-mor”, Venstre, er grunnlaget for alle øvrige partier i Norge – med unntak av etterkrigsbarna SV og FrP, og har grunn til å være stolt for hva det har klart å få til fra å være Bondepartiet til dagens Venstre.

Den sosiale liberalismen vokste fram på 1800-tallet med krav om en aktiv stat for å skape sosial rettferdighet og reell frihet for alle.
Da Venstre ble dannet i 1884, var frihet for den enkelte supplert med ansvar for hverandre den sosiale liberalismens kjerne.
Venstre ble stiftet av stortingsmennene som tvang igjennom det parlamentariske styresystemet i Norge (tanken om at det folkevalgte Storting skulle bestemme sammensetningen av regjeringen).
– Venstre var altså det ledende reformpartiet i Norge. Vi la grunnlaget for innføringen av folkestyret, utbyggingen av den offentlige skolen og begynnelsen på velferdsstaten.

Med Sponheim har dagens Venstre en tydelig leder, som har bidratt til at vi i dag har 10 representanter på Stortinget. Noe vi også skal ha etter Stortingsvalgdagen den 13. september 2009.

Kongsvinger Venstre har i dag god gjennomslagskraft i kommunen, trass i at vi ikke har mange representanter i kommunestyret.

Med god samarbeidsånd og vilje til å nyskaping og løsningsorientering har vi lagt grunnlaget for å delta i politisk posisjon i kommunen.
Med det har vi god mulighet til å påvirke og drive den utvikling vi ønsker Kongsvinger skal gå i.

for Kongsvinger Venstre
Jørn-André Stenseth

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**