Full åpenhet: Referat fra styremøtet

Lillesand Venstre ønsker større åpenhet i politiske prosesser, og vi gjør ord til handling ved å starte med å offentliggjøre referat fra styremøtene våre. Vi publiserte også fullt referat fra årsmøtet på hjemmesidene våre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Tid: 29.01.2009, kl 17:45 – 18:30 i rådhuskantina
Til stede: Anne-Marie Voje Steen, Alexander Iversen, Eva Hæstad og Petter N. Toldnæs
Forfall: Torunn Haugen Jerstad

 Alexander Iversen ble valgt som valgkampansvarlig i Lillesand

Alexander Iversen ble valgt som valgkampansvarlig i Lillesand

Valgkamp
Alexander Iversen ble valgt som valgkampansvarlig. Alexander får i oppgave å koordinere stands og valgmateriell, skaffe kandidater til ulike politiske debatter og annet praktisk arbeid knyttet til valgkampen. Petter N. Toldnæs lager en oversikt over de ulike oppgavene og sender denne til Alexander innen to uker.

Medlemstall
Lillesand Venstre har 32 betalende medlemmer pr. 29.01. Dette er en mindre enn ved årsskiftet, men det er godt utgangspunkt i et valgår.

Styret ønsker å sette mål om 40 betalende medlemmer innen valgdagen, og arbeidet med rekruttering skal styrkes ved å forbedre kommunikasjonskanalene og få økt oppmerksomhet rundt disse. Noen eksempler følger:
– Lillesand Venstre har i dag, som eneste lokallag i Lillesand, fungerende og oppdaterte nettsider. Adressen hit, http://lillesand.www.venstre.no, må legges som tag i all kommunikasjon fra lokallaget, enten det er annonser, e-post eller utsendelser på Facebook.
– Facebook-gruppa Lillesand Venstre må moderniseres, oppdateres oftere og på en eller annen måte integreres med nettsidene.

Lokallaget har også en liten andel av Venstres kjernevelgerne som medlemmer. Dette skal rettes på ved å gjennomføre følgende:
– Våre dyktigste lokalpolitikere bør rundt på arbeidsplassene og ta ombudsmannsrollen innover seg enda sterkere (kantiner, lærerværelser, bedriftsbesøk m.m.).
– Samarbeidet med Lillesand Unge Venstre må revitaliseres, for Lillesand Venstre har stort potensiale på saker som miljø og stemmerett for 16-åringer.

Folkemøte
Lillesand Venstre tar stafettpinnen og ønsker å gjennomføre et folkemøte om betydningen av ny E-18 for Lillesand og regionen i løpet av februar/mars. Paneldeltagere kan være Arne Thommassen, Hans Antonsen, Helge Røed, Jon P. Knudsen og Lise Andersen i Handelsstanden. Petter finner dato ASAP.

Økonomi
Lillesand Venstre har bokført saldo på kr 10.844 pr. 29.01.2009. De neste fem månedene er de eneste regningene leie av Fjeldal grendehus og folkemøteannonse(r).

Henvendelser
Ingen henvendelser registrert.

Møter i 2009
Neste styremøte er 17. august, dersom noe uventet ikke dukker opp. Styret har utover dette kontakt seg imellom på e-post og telefon.

Styret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**