LHL overdrar aksjene i Rehabselskapet til Risør kommune

Sentralstyre i LHL vedtok 21.1.2009 å overføre sin aksjepost i Aust-Agder Rehabeliteringssenter Eiendom AS til Risør kommune vederlagsfritt. Dermed må styreleder Jan Einar Henriksen og styremedlem Åse Hobbersland se seg om etter andre samarbeidspartnere for å få realisert prosjektet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Jan Einar Henriksen er styreleder for Aust Agder Rehabiliteringssenter Eiendom AS

Jan Einar Henriksen er styreleder for Aust Agder Rehabiliteringssenter Eiendom AS

Styreleder Jan Einar Henriksen beklager den økonomiske situasjon LHL har kommet opp i, og de konsekvenser det har for LHL´s ansatte, medlemmer og samarbeidspartnere forøvrig. Henriksen er meget takknemlig for det arbeid og de ressurser LHL har brukt for å planlegge og utvikle ideen om et rehabiliteringssenter i Risør, og håper på fortsatt godt samarbeid når styret nå jobber videre å få etablere et rehabeliteringssenter i Risør.

LHL er en meget viktig og samfunnsnyttig organisasjon som jeg har stor tillit til og som jeg ønsker lykke til i sitt viktige arbeid fremover. Selv om LHL nå trekker seg ut av selskapet på eiersiden er det klart at LHL vil “sitte” i veggene når senteret en gang realiseres.

Ifølge styreleder Jan Einar Henriksen er det nå viktig å etablere en god dialog og samhandling med ledelsen i Sørlandet Sykehus for å planlegge og tilrettelegge for et rehabeliteringssenter i Risør, som er tilpasset det fremtidige behov Helse Sør Øst har for stekningen Søgne til Sandegjord. Allers helst ønsker Henriksen seg et nytt styremedlem med tilhørighet til sykehusets øverste ledergruppe for derigjennom å sikre god samhandling og målrettet fremdrift.

Sørlandet sykehus fremstår i dag som et veldrevet sykehus med høy aktivitet, kort liggetid og med god fokus på fremtidsrettet kirurgi. Her ser jeg muligheten for at vi kan etablere en felles plattform å bygge et rehabeliteringsenter rundt og samtidig skape en vinn vinn situasjon for alle involverte parter uttaler Henriksen

Ved å etablere et rehabeliteringssenter i Risør vil det være kort veg til såvel Søgne som Sandefjord. Samtidig er avstanden til Sørlandet sykehus i Arendal godt innenfor det akseptable for sikre god bruk av sykehusets kompetanse i den daglige drift. For Aust Agder fylke vil det samtidig være en unik mulighet til i praksis å vise at de kan sikre Risør, som et ytterpunkt i Agder, en sental bedrift og tjeneste avslutter en optimistisk styreleder Jan Einar Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**