Del 1 i utbyggingen av fiskemottaket i Risør enstemmig vedtatt

Saksordfører Kjell MacDonald hadde en enkelt jobb da han i bystyret torsdag kveld fremmet sakene om aksjeutvidelse og utvidelse av mottakskai for fiskerihavna i Risør, og et enstemmig bystyre stilte seg som ventet bak hans forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Risør Venstre er meget godt fornøyd med det oppnådde resultat og ønsker både eiere, brukere og forbrukerne lykke til med det nye fiskemotaket, og anser delmål 1 som oppnådd. Nå må vi se på muligheten på Hasalsiden og ikke minst på adkomstvegen til Holmen for å sikre beboerne langs Kranveien og Buviksvegen mot trafikkbelastning med tungtransport til og fra fiskemottaket.

 Dramatisk brann i august 2008, men nytt fiskemottak er ventet ferdigstilt til st.hans 2009!

Dramatisk brann i august 2008, men nytt fiskemottak er ventet ferdigstilt til st.hans 2009!
Foto: Jan Einar Henriksen

Topp moderne mottak.
Det nye fiskemottaket i Risør er nå planlagt slik at det enkelt kan seksjoneres i flere selvstendige seksjoner, blandt annet ved at buene nå inngår i det nye fiskemotaket. Sammen med en ny 2. etg. som kan innredes til kontorlokaler eller 2 leiligheter får vi dermed økt mulighet for å etablere ulike næringer i fiskemottaket og dermed sikres økonomien i prosjektet på en god måte.

Det er også en fordel at fiskemottaket nå blir arrondert slik at det ikke berører naboeiendommen og ikke minst at det gir rom for rundkjøring slik at vi unngår uheldig trafikkbelastning. At vi også får en arkitektur som tilpasses de foreliggende planene for utvikling av Holmen er også et pre for Risør.

Når det også ser ut til at vi får momskompenasjon for kostnadene ved utvidelse av mottakskai for å forbedre forholdene for de store trålerne vil også det medføre en forbedring av økonomien av prosjektet og vil kunne dekke hele eller deler av kostnadene med å innlemme bodene i det nye fiskemotaket.

Risør kommunes driftstilskudd til fiskemottaket og den etablerte subsidiering av leie til bodene via havnebudsjett vil nå falle bort og dermed bedre den økonomiske balanse for Risør kommune.

Risør Venstre en også enig med plansjef Sveinung Jørundland når han i bystyre forleden uttalte at Risør nå vil få det beste fiskemottaket på Sørlandet, og er godt fornøyd med det gode resultatet vi har oppnådd sammen med våre koalisjonspartnere.

At en representant fra Rødt (som ventet) gikk ut mot koalisjonen og kom med et langt politisk innlegg hvor han fremstod som en bedreviter uten evne til å glede seg over de positive element flertallet, på tross all motstand fra hans eget parti, har klart å innarbeide i prosjektet endrer ikke koalisjonens glede over å ha oppnådd et meget godt resultat. Derimot står det som et paradoks at Rødt isolerer seg politisk med slike utspill.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**