Det viktige personvernet

Etter at de formelle årsmøtesakene var behandlet var det tid for hovedtemaet, nemlig personvern. Innledere var Guri Slettemark og Inge Carlén.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Engasjert gjeng diskuterer personvern.

Engasjert gjeng diskuterer personvern.
Foto: Finn Dale Iversen

Tre ble to
Det felles årsmøtet for Hurum og Røyken Venstre ble holdt 22. januar. Det var egentlig meningen at Lier Venstre også skulle avvikle sitt årsmøte denne kvelden, men på grunn av uforutsatte omstendigheter måtte de utsette det. Dermed ble det de to lokallagene på Hurumhalvøya som satte hverandre i stevne.

 Inge Carlén engasjerte tilhørerne.

Inge Carlén engasjerte tilhørerne.
Foto: Finn Dale Iversen

Det viktige personvernet
Etter at de formelle årsmøtesakene var behandlet, sto politisk debatt på dagsorden. De frammøtte fra Røyken og Hurum Venstre fikk høre mange tankevekkende innspill om personvern fra de to gjestene på møtet; Guri Slettemark og Inge Carlén.

Guri Slettemark er jurist og seniorrådgiver i Datatilsynet, mens Inge Carlén som fremdeles er student, har sittet i Personvernkommisjonen. De to var inspirerende og dyktige på emnet.

Personvernkommisjonen ble nedsatt i 2007 og sluttrapporten «Individ og integritet: Personvern i det digitale samfunnet» ble avgitt den 13. januar. Kommisjonen foreslår en rekke konkrete tiltak med tilknytning til ny teknologi, medier, personvern i arbeidslivet, helse, samferdsel og personvern for barn og unge.

Barn og unge i fokus
Perspektivet var spesielt rettet mot barn og unge i debatten. Foreldre forvalter barnas personvern og det er ikke alle som er like bevisste på det store ansvaret dette er. Det er en grense for hva foreldre kan beslutte på vegne av sine barn. Men likevel misbruker noen ansvaret og legger for eksempel ut sensitive opplysninger og filmer om / med barna sine på nettet. Obs! “Nettfella” – dersom noe blir lagt ut på nettet er det der for alltid. Flere skrekkeksempler ble fortalt.

 Guri Slettemark oppfordret til å ta personvernet på alvor.

Guri Slettemark oppfordret til å ta personvernet på alvor.
Foto: Finn Dale Iversen

Det ble også snakket om elevregistre, digitale læringsplatformer der alle lærere kan kontrollere alt alle elever gjør, kameraovervåkning i skolegården og så videre. Det ble understreket at det er en farlig tendens at kritiske holdninger om personvern blir visket ut – alt kan rettferdiggjøres.

Overvåke alt?
Det ble en nyttig dialog og man kan kanskje oppsummere den slik: Skal man overvåke "alt og alle" bare fordi man har teknologien til å gjøre det? Her er Venstre sitt syn klart; svaret på spørsmålet er nei.

Personvern i lokalpolitikken
Det var enighet blant tilhørerne om at vi i tiden som kommer skal bli enda flinkere til å ha et personvernperspektiv i lokalpolitikken. Første skritt på veien var å vedta en felles uttalelse om personvern.

Les uttalelsen: Venstre ønsker å grunnlovsfeste personvernet

Guro Slettemark og Inge Carlén får overrakt gave av Marianne Arctander

Guro Slettemark og Inge Carlén får overrakt gave av Marianne Arctander
Foto: Finn Dale Iversen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**