ETT felles Agder Venstre i 2010

Delegatene på Aust- og Vest Agder Venstres fylkesårsmøter var samstemt i ønsket om å slå sammen de to fylkeslagene til ett Agder Venstre i 2010, og dermed blir Venstre første parti som slår sammen sine fylkeslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jan Einar

Foto: Jan Einar Henriksen

Venstre viser vei
"Vi er overbevist om at det vil gi gode effekter for organisasjonsarbeidet, og det vil gjøre det lettere å få gjennomslag for Agder-interesser i Venstre nasjonalt. Dessuten vil det også bidra til å understreke Venstres rolle som politisk pådriver for å slå sammen Agder-fylkene” uttales det fra arbeidsgruppen som har vært bredt sammensatt av Venstres politikere fra begge fylkesstyrene.

Delegatene på fylkesårsmøtene i Aust Agder Venstre og Vest Agder Venstre var enige, og dermed starter en arbeidsgruppe bestående av to representanter fra hvert fylke samt en representant fra Unge Venste det viktige arbeidet med å forberede saksfremlegg for videre olitisk behandling.

Leder i Risør Venstre, og nestleder i Aust Agder Venstre Jan Einar Henriksen leder arbeidsgruppen for ett felles Agder Venstre i 2010. Arbeidsgruppe har allerede berammet første møte og vil gjennom hele prosessen ha en åpen og god dialog med såvel medlemmer, de ulike lokallag og fylkeslagene.

Innspill kan sendes via e-post

Les hele forslaget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**