Hurumhalvøya videregående skole?

Fylkesrådmann Matz Sandman foreslår “Hurumhalvøya videregående skole” som navn på den nye videregående skolen i Sætre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Hva skal skolen hete?

Hva skal skolen hete?

Før sommerferien ble det gjennomført navnekonkurranse for den nye skolen i Sætre, der alle de seks utdanningsprogrammene er innrettet mot reiseliv. Det kom inn til sammen 35 forslag til navn fra 9 forslagsstillere.

Fylkeskommunens samarbeidspartner, Reiselivsalliansen, har valgt to av forslagene i prioritert rekkefølge; Oslofjorden videregående skole og Hurumhalvøya videregående skole. Også Hurum kommune ønsker seg Oslofjorden.

Fylkesrådmann Matz Sandman mener imidlertid at dette navnet ikke kan knyttes til Buskerud eller Buskerud fylkeskommune som skoleeier.

– Navnet kan derfor skape forvirring om skolens tilhørighet da Oslofjorden blir et for vidt begrep, skriver Sandman. Han mener at Hurumhalvøya videregående skole således er et mer dekkende navn.

Hovedutvalget for utdanning behandler saken 5. februar. Da bestemmes også romprogrammet for skolen. Her kan du lese Sakspapirene til dette møtet

Men fasiten får vi 11. februar – da avgjør Fylkestinget navnet på skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**