Utbyttepolitikk på eiermøte i Agder Energi

Fredag 20. februar 2009 blir kapitalstruktur, utbyttepolitikk og eierskapsmelding tema når Jan Einar Henriksen, sammen med de øvrige representantene deltar på eiermøte i Agder Energi på Revsnes hotell, Byglandsfjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Kraft, elektrisitet

Foto: Microsoft

Utbyttepolitikk skaper alltid debatt og engasjement, og det er all grunn til å forvente et vedtak som bygger på økt utbytte de neste 4 årene, som et godt alternativ til kapital nedsettelse.

Program og saksliste ser for øvrig slik ut:

kl. 10.00 Velkommen og praktisk informasjon
kl. 10.10 Kapitalstruktur og fremtidig utbyttepolitikk (Bjørn Ropstad/AU)
kl. 10.45 Eierskapsmelding (Maya T. Berli/AU)
kl. 11.45 Lunsj
kl. 12.45 Presentasjon, status AE strategiprosess (Sigmund Kroslid/styreleder AE)
Kl. 13.30 Foredrag: Rammevilkår og prisdannelse i det moderne europeiske energimarkedet (Bent Johan Kjær/Statkraft)
kl. 14.30 Avslutning

I sakene vedr. Kapitalstruktur, utbyttepolitikk og eierskapsmelding vises det til dokumenter distribuert 23.01.09.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**