Flott foredrag om menneskerettigheter av Anne Margrethe Larsen

Mandag 2.februar holdt Venstres stortingsrepresentant Anne Margrethe Larsen et engasjerende foredrag om brudd på menneskerettighetene i verden. Dette fant sted på Arkivet i Kristiansand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Drøye 40 mennesker hadde funnet veien til Statsarkivet denne kalde mandags vinterkvelden. De ble ikke skuffet. Anne Margrethe tok oss med på en reise rundt i verden til land der brudd på menneskerettighetene var et dagligdags fenomen. Hun viste bilder fra møter med sentrale politikere og mennesker som var blitt utsatt for krenkende atferd.

Foredraget varte en time. Vi gjengir her litt av det hun tok med:

“Jeg sitter i Utenrikskomiteen, og hva gjør man der? Jo, vi reiser til andre land og besøker parlamentarikere. Der snakker vi om menneskerettighetene. Dessverre ser det ut til å gå den gale veien mange steder, særlig i Afrika sør for Sahara og ikke minst i de tidligere Sovjetstatene.
Jeg har fra talerstolen i Stortinget stilt spørsmål angående USAs bruk av dødsstraff – er dette i samsvar med menneskerettighetene?

Jeg har vært på reise til Kina. Landet bryter til stadighet menneskerettighetene. Ytringsfriheten knebles, folkegrupper trakasseres – de blir tvunget til å ta i bruk kinesisk. Demonstrasjoner og frihetsytringer er ikke tillatt. Kinas behandling av Taiwan er ikke særlig rosverdig.

I ettpartistaten Vietnam er det daglige brudd på menneskerettighetene. Trafficing av kvinner og barn tok vi opp her.

Russland bruker sin makt og bryter menneskerettighetene til stadighet. En fast og tydelig dialog er viktig i forhold til landet. Velstanden i Moskva er atskillig større enn før, men på landsbygda har det skjedd lite av økonomiks framgang. Putin har sentralisert makten – han utnevner selv guvernører i provinsene. Organisasjonsfriheten er svært begrenset.

Saudi-Arabia har mangel på demokrati, men nære kontakter med USA. Kvinner kjører ikke bil her og har ikke stemmerett. Likevel ga de uttrykk for at de var fornøyd. Trakk vi fram konkrete ting som f.eks. at mannen uansett fikk barna ved skilsmisse, ble de imidlertid raskt enige med oss at det var urimelig. Avkutting av hender som straff finner sted i landet, noe som ikke kan forsvares i det hele tatt.

Steining av kvinner og henretting av mindreårige foregår i Iran. Iranske kvinner har høy utdanning, men får ikke brukt den i noe arbeid. Vi må ikke tie stille om alt dette, men si fra, og gjøre noe med det.”

Anne Margrethe var også inne på forholdene hos Daniel Ortega i Nicaragua. Han var nok ikke så heltemodig som mange av innbyggerne i landet trodde.

Anne Margrethe Larsen

Foto: Emil Pedersen

Charlotte Bayegan fra Røde Kors snakket deretter om Røde Kors og menneskerettighetene. Hun sa blant annet at alle mennesker har krav på en verdig avslutning på livet. Hun var også inne på barns rettigheter ved skilsmisse, og dessuten vold og overgrep på asylmottak i Norge.

Kvelden ble avsluttet med en paneldebatt med Bjørn Enes som ordstyrer.

Debatt

Foto: Emil Pedersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**