Føler seg lurt

Det har hersket stor frustrasjon i lokalmiljøet etter at det ble kjent at tannhelsetjenesten for elevene ved Tofte, Filtvet, Folkestad og Hurum skoler er i ferd med å bli omorganisert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Spesielt har det satt sinnene i kok i Filtvet — Tofteområdet der foreldre vil måtte ta seg fri fra jobben for å følge sine barn til tannlegen. Som kjent er ikke bussavgangene mellom Tofte og Sætre så veldig hyppige.

Beslutningen om omorganiseringen og flyttingen til Sætre er tatt av Buskerud FKF uten at politikerne i Hurum er tatt med på råd. Dette misliker politikerne sterkt. Som Venstres Gunn-Torill Homme Mathisen sa det; – Jeg føler meg lurt.

Tennhelse, helse

Foto: Microsoft

Politikerne i Driftsutvalget fikk saken til orientering i sitt møte 3. februar. Lovelig sent, synes utvalget som mente de burde vært orientert før omorganiseringen ble startet opp. Ingvar Lurud (AP) la fram 397 underskrifter imot flytting av tannhelsetjenesten til Sætre og ønsket at Driftsutvalget kom med en uttalelse i saken.

Saken er umulig å få reversert, men det var samstemmighet i utvalget om at en tilbakemelding til Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF er på sin plass. Ingvar Lurud (AP) og Gunn-Torill Homme Mathisen (V) kom så opp med følgende forslag til uttalelse:

Vedrørende flytting av tannlegetjenesten for elever ved Tofte — Filtvet til Sætre

Driftsutvalget i Hurum beklager at dette skjer og vil spesielt påpeke den svært mangelfulle informasjonen som er utgått om saken. Dette gjelder både til de foresatte og til politisk nivå i Hurum.

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Uttalelsen og de 397 underskriftene blir oversendt til fylkestannlegen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**