Hero AS ønsker å etablerer asylmottak i Risør?

HERO AS ønsker å etablere asylmotak i Risør, og ledelsen var tidligere i år i møte med den politiske og administrative ledelse i Risør kommune for å informere om sine panene for et asylmottak med inntil 125 plasser tenkt plassert i Bosvika.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Det er søkt om asylmottak med 125 plasser i Risør

Det er søkt om asylmottak med 125 plasser i Risør
Foto: Jan Einar Henriksen

Planene i Bosvika bortfalt imidlertid da utleier hadde andre planer for området det da var snakk om. Senere ble det gitt tilbakemelding om at de ønsket å gå videre med planene, men da med mottak på anlegget til Jegertunet Hotell.

På UDI´s hjemmeside fremgår det at HERO AS er en av flere tilbydere og at de har søkt om å etablere et asylmotak med 125 plasser i Risør. HERO AS driver i dag et tilsvarende motak i Arendal og har ikke søkt om mottak andre steder på Sørlandet.

Samtidig utfordrer et såpass stort mottak Risør kommunes administrasjon og da spesielt flyktningemotak, helsetjenesten og skolene. Plasseringen av mottaket med noe begrenset adkomst via offentlige transportmidler til og fra bysenter og skole/idrettsanlegg vil nok også skape noen ekstra utfordringer.

PÅ UDI´s hjemmeside kan dere også lese mere om hva det vil si å være vertskommune mm

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**