Rita Sletner og Abid Raja kommer til fylkesårsmøtet i Grimstad

Rita Sletner og Abid Raja blir å treffe på Venstres fylkesårsmøte 6,/7.februar, der bl.a. Ett Agder og Ett Agder Venstre kommer opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Av aktuelle politiske saker kan nevnes Ett Agder, Ett Agder Venstre, Kameraovervåking, “Byråkratiet i norsk skole gir dårligere undervisning”, “Privatlivet skal være privat”, “Venstre vil verne havområder i Skagerak”, Fri Presse”og “Vi trenger en ny ruspolitikk”.Alle disse sakene kommer fra politikere i Vest-Agder. Det er ventet at Aust-Agder også vil fremme forslag.

Programmet er blitt revisert de siste dagene, og det nye programmet er som følger:

Fredag 6.februar 2009

18.00-18.30 Registrering
Ciabatta, kaffe og mineralvann står framme
!8.30 Ordfører Hans Antonsen ønsker velkommen til Grimstad
18.35-19.15 Innledningsforedrag ved assisterende generalsekretær i VHO og
Venstres førstekandidat i Østfold, Rita I. Sletner
19.15-19.30 Pause
19.30-20.45 Ordet fritt/debatt
20.45-21.00 Appell fra stortingskandidatene Øystein Haga og Anne
Margrethe Larsen

21.15-22.30 Middag – vert: Fylkesleder Emil Pedersen, Vest-Agder

Lørdag 7.februar 2009

0.9.00-09.45 Ett Agder venstre – presentasjon og diskusjon i felles møte
10.00 -11.30 Separate fylkesårsmøter, vanlige årsmøtesaker og behandling av
forslag om Agder Venstre
11.30 – 12.30 Behandling av utvalgte endringsforslag til stortingsvalgprogram
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.30 Politiske uttalelser
14.30 – 15.00 Presentasjon av opplegg for valgkampen i Aust-og Vest-Agder
15.00-15.20 Et sterkt Venstre i et flerkulturelt samfunn, innledning ved Abid
Q.Raja, Venstres andrekandidat i Akershus
15.20 Debatt

Møtet avsluttes senest kl. 16.00

Rita Sletner

Foto: Venstre

Rita Sletner

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**