Arendal Høyre fører en patetisk debatt om fylkessammenslåing

Høyre i Arendal forsøker seg på et patetisk arguemnt om at ett Agder vil miste et stortingsmandat. – Patetisk, – vis meg det stortinget som våger å straffe et Agder som slår seg sammen. Vi vil bli belønna ved en sammenslåing, ikke straffa. La oss effektivisere det offentlige i landsdelen, og la os i Venstre gå først og løfte både de liberale verdier og skape en sterkere landsdel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Jens Olai Justvik trigga meg da han snakka om finanskrisen, sa fylkesleder Hans Antonsen. Jeg tror som han, at vi trenger mer kultur, mer langsomme og reflekterte tanker. Finanskrisa kom av at for mange tenkte for raskt og for kort. Vi trenger dannelsen, refleksjonen, den langsomme tanke, skjønnlitteraturen som får oss til å tenke nye tanker.

Vi må kjempe for toleransen og for dannelsen, for forståelsen og for tilgivelsen. De siste ukers Hamsundebatt i Grimstad har vært ubehagelig. La oss tilgi, la oss også tenke på alle de NS-barn som for lengst burde ha blitt tilgitt for foreldres synder. De har ikke gjort noe galt. I dag kan vi ikke tillate oss å tenke på Hamsun bare som nazist.

Venstre må tørre å gå inn i hovedsakene, enten skape hovedsakene våre sjøl eller gå inn i andres hovdsaker. det gode valget i Grimstad i 2007 var også et verdi- og kulturvalg, blant anna fordi vi våga å ta en kamp for biblioteket. Når Venstre sentralt er tydelige for lavutslippssamfunnet, kunsnakpssamfunnet, verdigheten i helsetjenestene, så må vi finne våre lokale og regionale saker i disse saksfelta. Vi må løfte fram kultrens plass i kunnskapssamfunnet, vi må løfte debatten om ett Agder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**