– Naturlig å velge Hurum videregående skole

Hovedutvalget for utdanning foreslår “Hurum videregående skole” som navn på den nye videregående skolen i Hurum.
De får støtte av Marianne Arctander og Gunn-Torill Homme Mathisen (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Navnevalg
Fylkesrådmannen foreslo “Hurumhalvøya videregående skole” som navn. I hovedutvalget for utdanning ble det fremmet et omforent forslag fra alle partier om at ny videregående skole i Hurum får navnet Hurum videregående skole.

Dokument, program

Foto: Microsoft

– Det naturlige navnet er Hurum videregående skole. Det er konkret og gjør det klart hvor skolen ligger.

Røyken har sin Røyken videregående skole. Nå får vi vår. Enkelt og greitt, ikke noe fiksfakserier; Hurum videregående skole, sier leder Gunn-Torill Homme Mathisen og gruppeleder Marianne Arctander i Hurum Venstre.

Fylkestinget avgjør navnevalget 11. februar.

Huðrimar
Lurer du på hva navnet Hurum betyr? Det betyr: "Et område eller landområde av langstrakte, skogdekte rygger der det ble drevet jakt". Den eldste skriveformen er Huðrimar.

Dagens skrivemåte av navnet kommer av en bøyningsform Huðrimum. Første ledd kommer av et gammelt ord som på engelsk er blitt til hunt "jakt". Siste ledd er flertall av rimi "jordrygg, langstrakt forhøyning i terrenget".

Hurum består av mange langsgående åsrygger, i nord-syd-retning. I forhistorisk tid, da Hurum stort sett var skog, ble nok dette området navnsatt av folk fra området rundt, som søkte dit for å drive jakt og fangst.

 Snøtung Hurumskog.

Snøtung Hurumskog.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**