Sidestill tannbehandling med legebesøk!

– Vi vet alle at det er kostbart å gå til tannlege, sa fylkesleder Emil Pedersen i debatten på fylkesårsmøtet. – de fleste nordmenn har ganske god tannhelse, men svake grupper som eldre, sosialmottakere, rusmisbrukere og grupper med lav inntekt sliter veldig med

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


tannlegeregningene sine.

Emil Pedersen

Foto: Dag Vige

Ofte velger de å droppe tannlege besøket med den følgen at problemene og kostnadene vokser. Disse grupper må kunne få gratis tannbehandling opp til en viss størrelse, sa Emil Pedersen, som sa seg glad for at Venstre i det nye programutkastet går inn for at det offentlige dekker 50% av nødvendige tannlegekostnader som ligger mellom 3000 og 15000 kroner og dessuten 85% av kostnadene over kr 15000. I tillegg skal alle under 20 år få gratis behandling. Venstre mener også at staten må informere nordmenn om priser på tannlegetjenester slik at konkurransen mellom tannkleger blir reell, sa fylksleder Emil Pedersen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**