Arnt Gunnar Tønnessen ny fylkesleiar i Aust-Agder Venstre

Arnt Gunnar Tønnessen, gründar og eigar av internettstaden www.skoleveven.no, blei samrøystes valt til ny fylkesleiar i Aust-Agder Venstre under årsmøtet i Grimstad laurdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Arnt Gunnar Tønnesen

Foto: Jan Kløvstad

Arnt Gunnar Tønnessen tar over etter Hans Antonsen, som takka av fordi ordførarvervet i Grimstad naturleg nok tar mykje av døgnet. Meir om Arnt Gunnar Tønnessen og hans politiske syn her.

Leiar i valnemnda, Torstein Andersen, la fram valnemndas innstilling:

Alle andre stilte til gjenvalg, og det nye fylkesstyret har desse medlemene:
nestleiar Jan Einar Henriksen,Risør, kasserar Odd Austarheim, Arendal, styremedlemer Eva Winge Hæstad, Lillesand, Anne Midtlien, Grimstad og representantar for Venstrekvinnelaget og Unge Venstre. Varamedlemer er Jan Kløvstad, Arendal,

Arnt Gunnar Tønnessen understreka fridom for den enkelte, ansvar for kvarandre som rettesnora i politikken. Han gledar deg til å ta solide tak i arbeidet med å få Øystein Haga på Stortinget og landsdelen sterkare i alle ledd.

Årsmøtet takka Grimstadordførar Hans Antonsen for uvanleg solid arbeid også som fylkesleiar. Hans Antonsen på si side tilrådde Arnt Gunnar Tønnessen på det varmaste, som gründar, lærar og lagbyggar.

Arnt Gunnar Tønnessen overrakte blomar og ein stor takk til Hans Antonsen.

Landsmøteutsendingar blei avtroppande fylkesleiar Hans Antonsen, Grimstad, ny fylkesleiar Arnt Gunnar Tønnessen, stortingskandidat Øystein Haga, Anne Marit Tørå, Arendal, Tonje Berger Ausland, Gjerstad og Olaf Engestøl, Iveland. Varautsendinger blir Jon Tingvold, Unge Venstre, Mariane Sønju Hagestad, Birkenes, Jens Olai Justvik, Lillesand, Jan Einar Henriksen, Risør og Line Øvernes Mørch, Tvedestrand.

Anne Tørå Solsvik, Arendal og Kjell Egestad, Risør foreslo Jon Tingvold som utsending, mens Hans Antonsen, Grimstad foreslo Tonje Berger Ausland, Gjerstad som utsending.

I avstemminga fekk Tonje Berger Ausland, Gjerstad 26 stemmer og Jon Tingvold 8 stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**