Fylkesårsmøtet hylla Per Tore Woie som æresmedlem i Norges Unge Venstre

– Det var stort å høre først Venstreleder Lars Sponheim under 125-årsjubileet og siden i Unge Venstres store 100-årsfest den hyllesten som blei gitt til Per Tore Woie, og de mange sitater fra

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


artikler av Per Tore som blei brukt i jubileusmfeiringa. Både Lars Sponheim og Unge Venstreleder Anne Tørå Solsvik hylla Per Tore Woie.

Anne Tørå Solsvik, Per Tore Woie og Lars Sponheim

Foto: Jan Kløvstad

– Under oppbyggingstida tidlig på 90-tallet var det Lars Sponheim, Per Tore Wie og en snusboks på stortingskontoret som var senteret i Venstre, sa Hans Antonsen til applaus fra forsamlinga.

Og med det blei fylkesårsmøtet åpna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**