Unge Venstre i sterk vekst

Cedrik Lyngroth fortalte om den sterke veksten i Unge Venstrearbeidet i Aust-Agder høsten 2008, da ei gruppe i Grimstad begynte kontakten på Facebook om sosialliberale idear.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dei gode diskuajsonane førte til initiativ for å starte Unge Venstre i Grimstad, med facebook-nettverket som viktigaste rekrutteringskanal. Etter to veker var det mange nok interesserte til å starte opp både lokallag og få nytt liv i fylkeslaget. med god hjelp frå Øystein Haga, Hans Antonsen, Olaf Engestøl og Kathrine Næss Hald blei laget etablert. Nå er det 20 aktive, og største ungdomspartiet i Grimstad. Fleire av medlemene er frå Lillesand, og neste mål er å få fleire aktive i Arendal, sa Cedrik Lyngroth, som i desse Venstrejubileumstider kunne fortelle om vellykka tremånaders jubileum for Unge Venstre i Grimstad.

Unge Venstre arbeider også sterkt for asylmottak i Grimstad og for fritt skoleval.

Cedrik Lyngroth

Foto: Jan Kløvstad

– Folk skriker etter fleire møte, og nå startar vi Unge Venstreskolen trinn 1 nå i februar. Vi vil arbeide med lokale saker og skolepolitikk, og gjerne hjelpe Venstre med viktige saker nå i valåret. Vår kjære faddar Øystein Haga er stortingskandidat. Vi skal gjere han til stortingsREPRESENTANT, sa Cedrik Lyngroth.

Jon Tingvold supplerte med orientering om arbeidet i det felles Agder Unge Venstre med

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**