Overvåking og personvern

Personvern er viktig for å sikre retten til et privat liv.Kameraovervåking kan i spesielle situasjoner være et nødvendig virkemiddel, men det betyr ikke at vi skal skape et overvåkingssamfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Anne Solsvik

Foto: Arendal Venstre

Dag Vige fra Kristiansand Venstre og Unge Venstreleder Anne Solsvik sto bak uttalelsen som årsmøtet i Agder Venstre vedtok i Grimstad:

Dag Vige

Foto: WestFoto

Aust – og Vest – Agder Venstre er svært bekymret for personvernet. I dag får vi stadig vekk høre om overtramp av personvernet i jakten etter å effektivisere og registrere.

Datatilsynet har nylig offentliggjort en rapport om kameraovervåkning i blant annet Kristiansand. Resultatet er nedslående. Omlag nitti prosent av virksomhetene hadde ikke meldt eller varslet sine overvåkningskamera slik loven sier. Det finnes kameraovervåking i restaurant, i klessbutikker, gullsmeder, ved kiosker og i gateløp. Kameraovervåking griper inn i den enkeltes personvern på flere måter ved å berøre et ønske om å være i fred fra andre, om å ha kontroll over personlige opplysninger og om å unngå et kontrollsamfunn.

For å snu denne utviklingen mener Aust- og Vest-Agder Venstre at vi trenger ny politikk. Juridiske virkemidler må suppleres med økonomiske virkemidler og lokale løsninger. Ved å sette en kostnad på overvåkingstiltak som virker krenkende på personvernet, kan man sørge for at mange tiltak ikke blir realisert fordi de er for dyre.

Kameraovervåking kan være et nødvendig virkemiddel i noen sammenhenger, men det betyr ikke at vi skal skape et overvåkingssamfunn. En kameraovervakingsavgift kombinert med bedre kontroll ville trolig føre til at unødvendige kameraene ville blitt fjernet fordi de ikke er regningssvarende.

Enkeltkommuner kan for eksempel opprette et kommunalt tilsyn og en kommunal nettside hvor innbyggerne selv kan sjekke om kameraer er lovlig satt opp, hvem som har tilgang til opplysningene og hvor lenge disse blir lagret.

Venstre mener at dårlig forvaltning av personvernet ofte henger sammen med at problemstillingen sjeldent bringes inn på den politiske dagsorden lokalt. Det vil bidra til at personvernspørsmål kommer høyere på den lokalpolitiske dagsorden, og vil stimulere til debatt og bevisstgjøring om personvernspørsmål. En overføring av tilsynsansvaret til lokale myndigheter vil bidra til at personvernspørsmål kommer høyere på den lokalpolitiske dagsorden, og vil stimulere til debatt og bevisstgjøring om personvernspørsmål.

Aust- og Vest-Agder Venstre vil;
Opprett lokale/regionale avdelinger i Datatilsynet som kan følge opp lovbestemmelser lokalt.
Pålegge en kameraavgift for å sette opp et overvåkningskamera.
Kameraovervåking av uteområder på skoler må være slått av så lenge skoledagen varer. Også barn har rett på personvern.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**