Venstre vil ha trygg E18 og en styrket jernbane

Venstre vil presse på for at Arendal og Tvedestrand kommuner vedtar kommunedelplan for ny E18 innen utgangen av 2011, med målsetting om å sette spaden i jorda for trygg veg med midtdeler i 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Firefeltsveg er en dårlig løsning for Karmsundsgata

Foto: Statens Vegvesen

Aust-Agder og Vest-Agder Venstre vil prioritere følgande prosjekt i Nasjonal transportplan:
1. Ny trygg og ulykkesfri E18 med midtdeler mellom Arendal og Tvedestrand.
2. Starte arbeidet med Eidangertunnelane mellom Larvik og Porsgrunn og detaljplanlegging av

Tønsberg jernbanestasjon

Foto: Kåre Pettersen

samankopling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen over Brokelandsheia, samt planlegging av kystnær bane for høyhastighetstog.
3. Legge til rette for betre service for reisande med tog og ekspressbussar for å gjere kollektivtrafikken til og frå landsdelen stadig meir attraktiv.

For Risør Venstre er det i tillegg viktig at Risør kommune starter planarbeidet for en ny E 18 mellom Vinterkjær og Tvedestrand for å være med når prosessen om ny E 8 fra Arendal og østover iverksettes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**