Venstres jubileumsønske

Tore Fjeldskår har sendt inn et ønske til Østlands-Posten i anledning 125-års jubileet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Sentrumspartiet Venstre fyller 125 år i år og er således Norges eldste parti. Partiet har i dag 10 representanter på Stortinget og hundrevis i fylkesting og kommunestyrer. Meningsmålingene ligger stabilt på 6 %.

Men Venstres jubileumsønske er helt klart at flere skal stemme for et sosialt-liberalt samfunn, som etter venstrefolks mening forener det beste fra den såkalte politiske høyre- og venstresiden. Som et parti helt uavhengig av særinteresser tror Venstre det er mulig gjennom politisk styring å koble høyresidens individuelle frihet med venstresidens sosiale ansvar.

Tore Fjeldskår

Til sammen gir denne blandingen et raust, inkluderende og effektivt samfunn preget av:
kunnskaper og privat initiativ
maktspredning og like muligheter
desentralisering og mangfold
åpenhet og folkestyre
toleranse og solidaritet
ansvar for miljø og andre fellesgoder

Ikke minst mener Venstre at sosial-liberalismen kan bidra til både å forebygge og lindre i tider med finans- og realkriser, klima- og miljøkriser, hungersnød og sykdom samt naturkatastrofer og krig.

Og i september i år er det stortingsvalg.

Tore Fjeldskår
Larvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**