Lang rekke med tiltak for arbeid i Risør

Formannskapet sluttet seg til rådmannens forslag om tiltak for arbeid da formannskapet tirsdags kveld diskuterte Regjeringens tiltakspakke for 2009. Totalt fikk Risør kommune kr. 6.173.000 hvorav kr. 1.548.000 var såkalte frie midler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Risør kommune iverksetter en lang rekke tiltak

Risør kommune iverksetter en lang rekke tiltak
Foto: Jan Einar Henriksen

I tillegg er det beregnet at tiltakene vil generere momskompensasjon med tilsammen kr. 908.000. Venstres Jan Einar Henriksen pekte bl.a. på bruk av momskompensasjonen og mente det var bra at også de midlene ble benyttet til rehabilitering i denne omgang. Henriksen mente dette måtte dikuteres nærmere om det kom flere tiltakspakker ut over året.

Tiltak vil i denne omgang gå til Rådhuset (370.000), Risørhuset (1.860.000), Aldersboliger på Tjenna (310.000), Søndeled skole (120.000), Hope skole (100.000), Risør barneskole (30.000), Risør Ungdomsskole (60.000), Idrettsbygget (100.000), Risørhallen (40.000), Skansen (100.000) og Miljøboden (500.000) og tilsammen kr. 3.590.000.

I tillegg ble det tilskudd til følgende veier: Kviåsen (220.000), Ormdalstranda (91.500), Sørbøveieg (80.000), Trollbergvika (136.000), Ørneveien (330.000), Øyaveien (576.00), Øysang (139.000) til fergekai og mudring samt Sundsdalskanalen (440.000) tilsammen kr. 2.013.000.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**