Lokalpolitikk — Må prioritere flere og bedre lærere først

Venstre er sterkt i mot SVs forslag om å slå sammen undervisning og SFO og å utvide skoledagen. Det er både feil prioritering av ressurser og ikke minst en statlig overstyring som visker ut skillet mellom skoletid og fritid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


SV står for en grunnleggende feil prioritering i skolepolitikken når de vil prioritere heldagsskole fremfor å sikre flere og bedre lærere.

Skolen et sted å lære

Det er en grunnleggende feil prioritering i skolepolitikken når en vil prioritere heldagsskole fremfor å sikre flere og bedre lærere. Det er svært lite gjennomtenkt å utvide skoledagen når vi vet at vi kommer til å mangle lærere i tiden som kommer.

Venstre mener at skolen skal være et sted for å lære, ikke bare et sted å være. Skolen skal være et undervisningstilbud, ikke et velferdstilbud. Det er grunnleggende for Venstre.

Lang skoledag

SV vil slå sammen undervisning og SFO og ha lengre skoledag for de yngste elevene. Videre legger SV opp til at skolen skal ha en lang pause midt på dagen. Etter en ny undervisningsøkt skal alle elevene deretter få tilbud om gratis SFO-time.

Dette blir en lang skoledag, som fort ender opp med å være ren oppbevaring av elevene. Hvor skal Solhjell hente pedagogene fra, lurer Venstre på. Som viser til at Norge står overfor store utfordringer med hensyn til å sikre nok kvalifisert personale både i barnehage og grunnskole.
Staten tar kontroll
Venstre viser også til at både AP og SV tidligere har leflet med tanken om å også gjøre barnehagen obligatorisk. (Snikinnføring av statlig barneoppdragelse)

SV ønsker tydeligvis at staten skal ta full kontroll over mesteparten av dagen til barna våre. Det er Venstre sterkt i mot. I tillegg er SVs forslag svært kostbare, og vi kan tenke oss en rekke tiltak som norsk skole har et mye større behov for enn dette, Her viser vi til at SV selv har beregnet kostnaden til sin såkalte "oppvekstreform" til et sted mellom 5 og 8 mrd. kroner.

Hilsen
Atle Holgersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**