Risør utvider lånerammen for startlån

Formannskapet gikk enstemmig inn for å øke lånerammen til startlån med 5.000.000 kroner. Tidligere års låneramme er brukt, og Risør kommune har nådeltut startlån med tilsammen rundt 23. millioner kroner. Det er ventet at bystyret vil slutte seg tilformannskapets vedtak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Risør øker rammen for startlån

Risør øker rammen for startlån
Foto: Jan Einar Henriksen

Startlån skal gå til personer som har problemer med å etablere seg i boligmarkedet, og kan også gis som topplån når grunnlån gis i privat bank eller andre långivere. Alle søknader vurderes i forhold til økonomireglement, og det gis ikke lån dersom det vurderes at låntaker ikke kan betjene gjelden.

I 2008 er det utbetalt lån med kr. 3.591.000 og det er i tillegg gitt tilsagn om kr. 3.300.000 i lån og dermed er lånerammen for 2008 godt og vel oppbrukt.

For ytterligere info anbefaler vi Husbankens hjemmeside www.husbanken.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**