Venstre var eneste kritiske røst

I møtet 10. februar vedtok Formannskapet å selge den lukurative kommunale tomten ved siden av den nedbrente Kiwibutikken, selve indrefilleten i Sætre sentrum, til Kiwi-kjeden. Den eneste som stilte kritiske spørsmål var Geir Stave (V). Og saksbehandlingen ble en selsom opplevelse da rådmannen nektet å legge fram taksten på tomten i møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Fylkesleder i Buskerud Geir Stave

Foto: Tove Kristiansen

Geir Stave opplevde det slik:

– Formannskapet ble forelagt saken om salg av tomten. Rådmann Gudmund Notøy kom med følgende saksfremleggelse: Kiwi ønsket et makeskifte, bytte kvadratmeter for kvadratmeter mot en tomt på den andre siden av veien, kommunen hadde ingen interesse av å sitte med denne andre tomten.

Kiwi ønsket å kjøpe “P-plasstomten”, ved siden av branntomta, og kommunen la da frem takster for Kiwi. Kiwi vurderte at disse takstene var irrelevante, på grunn av at den/de var 1,5 år gamle. Kommunen foreslo da at partene skulle foreta hver sin takst, og at disse skulle være utgangspunkt for forhandlingene. Kiwi ønsket ikke ny takst, og kommunen lot være å taksere tomten.

– Etter redegjørelsen foreslo jeg først en utsettelse av saken for å gjennomføre en befaring av tomten, sier Stave. Dette ble nedstemt. Jeg ba deretter om at taksten ble lagt frem på møtet.

-Rådmannen viste til Offentlighetsloven § 23 om unntagelse fra offentligheten, jeg aksepterte dette, det vil si informasjonen kunne legges frem, men da måtte møtet lukkes. Da jeg svarte OK til dette (om å lukke møtet), ble jeg bedt om å foreslå å lukke møtet skriftlig, jeg skrev et skriftlig forslag og ble så nedstemt, sier han.

– Saken ble deretter vedtatt mot min stemme. Min begrunnelse var at jeg ikke hadde forutsetning for å stemme over om dette var et akseptabelt tilbud eller ikke.

– Offentlighetsloven gir adgang til å holde forretningsmessige forhold unna offentligheten dersom offentliggjøring kan skade pågående forhandlinger. I dette tilfelle hadde motparten sett taksten, med andre ord; hvilken skade kan det da gjøre å legge den frem for offentligheten?, sier Stave, som syns rådmannens avgjørelse om å ikke offentliggjøre takten er både håpløs og idiotisk.

– Det er mitt prinsipielle standpunkt at dersom jeg skal gjøre en jobb på vegne av Hurums befolkning så skal mest mulig av sakspapirene være offentlige slik at innbyggerne kan stille meg / formannskapet / kommunestyret til ansvar.

Dessuten står Hurum foran flere hus- og tomtesalg i tiden som kommer, skal vi da holde takstene hemmelige?, spør en undrende Geir Stave.

Les oppslag i Drammens Tidende:
– Akseptabel pris og Selger omstridt tomt uten takst

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**