Økte ressurser like viktig som foreldrestyring

Økt foreldrestyring i en skole uten tilstrekkelige ressurser vil kunne bli oppfattet som en ansvarsfraskrivelse fra oss politikere i stedet for som et positivt tiltak for å styrke skolene, sier Venstres gruppeleder i bystyret Asgeir Osnes som rekasjon på Høyres utspill om økt foreldrestyring av Drammensskolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gruppediskusjon . skole

Foto: Emil Pedersen

Det er derfor viktig at dette ikke blir en enten eller diskusjon, men en konstatering av at vi trenger en skole med økte ressurser og foreldredeltakelse i skolens overordnede ledelse.

Leder av Drammen Høyre Dag Fjeld Edvardsen går i dagens Drammens Tidende ut og foreslår økt foreldrestyring i skolen som et tiltak i arbeidet med å nå den tverrpolitiske målsettingen om "Norges beste skole". Dette er en meget god ide om den blir gjennomført riktig.

Skolebøker

Foto: Microsoft

-Venstre er positive til økt foreldrestyring av skolene, men i tillegg må vi politikere sørge for at skolene får tilstrekkelig med driftsmidler til skolemateriell, kompetente lærere og skoleledere, gode skolefasiliteter og flere spesialpedagoger.

Det er viktig for å få et vellykket samarbeid mellom hjem og skole, at man får med seg alle de foreldrene som i dag ikke orker å delta, fordi de ikke ser resultater av sitt engasjement. Skal økt foreldrestyring kunne bidra til en bedre skole, må man ha en kritisk men konstruktiv gjennomgang av dagens ordning med foreldresamarbeid. Her tror jeg at Drammen Kommunale Foreldreutvalg (DKFU) vil være en viktig bidragsyter for kommunen, avslutter Osnes.

Asgeir Osnes

Foto: Claus Haals

Asgeir Osnes
Gruppeleder Drammen Venstre
Nestleder komite for byutvikling og kultur
93 42 92 92

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**