Politikk for fremtiden

For Drammen Venstre er det verdt å kjempe for en utvikling på Holmen som tilrettelegger for et mer miljøvennlig og fremtidsrettet næringsliv, skriver stortingskandidat Ulla Nordgarden i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Drammen Havn

Foto: Claus Haals

Klubblederen fra Draka mente jeg hadde sovet i timen, da jeg kom med uttalelser om at fagbevegelsen ikke kan skryte av miljøtenkning. Jeg hadde heller håpet han ville opplyse meg om LO sin miljøstrategi i sitt innlegg i DT 11. februar, men han valgte å la være. I stedet nevnte han Holmen og Drammens Venstres ønsker om en ny utvikling av denne mulige fjordperlen. Dette er en sak som vi gjerne børster støv av. Det er ingen god grunn til at Drammen skal ta imot tusenvis av containere som skal frakte gods til Oslo og Østfold. Det er hverken miljøvennlig eller forretningsmessig fornuftig, for andre enn Drammen Havn selv. Holmen kan bli en del av Drammens vellykkete utviklingsprosjekt, med en kombinert nisjehavn for varer som skal fraktes i Drammensområdet, med arealintensive arbeidsplasser på andre deler av Holmen. En slik utvikling vil gi Drammen et mer variert arbeidsmarked og dermed lokke flere unge og arbeidsføre til å etablere seg i byen vår. Tradisjonelt har dette vært Ap og LO sin politikk, men nå ser det ut til at de heller vil stoppe denne utviklingen og heller konservere næringslivet som det som er.

Fremtidens arbeidsplasser vil inkludere tradisjonell industri, men antallet vil synke i et høykostland som Norge. Når man vet at det må til omstilling i arbeidslivet, må det være mulig å tenke flere tanker på en gang. Hvordan tilrettelegge for videre industri, hvordan ta seg av de overtallige fra industrien og hvordan skape fremtidsrettede arbeidsplasser som er konkurransedyktige? Venstre har en god politikk som ivaretar dagens industri, men som også stimulerer til å utvikle fremtidens arbeidsplasser. Vi kan velge selv hva vi ønsker fremtidens arbeidsplasser skal være. Venstre ønsker arbeidsplasser som bidrar til å løfte Norge over fra å være en oljenasjon til å bli en kunnskaps- og miljønasjon. Dette krever vilje til å prioritere og å satse høyt.

Framtida

Foto: Venstre

Dagens regjering er defensive på miljøfronten. SV har mistet sin troverdighet som miljøparti, når Høyre, KrF og Venstre måtte overtale dem til å strekke seg mer i Klimaforliket. Satsingene til den rødgrønne regjeringen er CO2 håndtering og CO2-fangst, Stoltenbergs “månelandinger”. CO2-håndtering er tilgodesett med 1 mrd i krisepakka, mens vindkraft ble avspist med 75 millioner! Denne regjeringen er lite endringsvillige. De åpner for stadig flere leteblokker etter fossile ressurser, mens de reduserer forskningsbudsjettene. Vi kan ikke gå baklengs inn i fremtiden, man må tørre å satse. Det kreves mye og god forskning for å utvikle kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Venstre ønsker at 3% av BNP skal brukes på forskning, 1% over statsbudsjettet og 2% fra næringslivet. Dette skal vi blant annet få til ved å forbedre Skattefunnordningen, slik at næringslivet kan få avskrive utgifter knyttet til forskning og utvikling. De frie forskningsinstituttene skal få flere frie midler, mens næringsforskningen skal bli mer spisset.

Det er lett å bare tenke Finanskrise, men vi er fremdeles midt i en Klimakrise. Bilfabrikantene viser nye elektriske biler som skal konkurrere med sportsbilene. Norwegian-sjef Kjos, mener hans nye fly snart utkonkurrerer tog på CO2-utslipp. Norge må være på offensiven for å ikke tape. Vi er verdensledende på leveranser til oljeindustrien. La oss være visjonære: Norge skal bli verdensledende på leveranser til fornybar energi og miljøvennlig teknologi! Venstre er endringsvillige. Vi ser at Norge må bevege seg i en ny retning, som krever nye satsinger som dagens regjering ikke følger opp. Derfor må Norge også få en ny regjering etter høstens stortingsvalg. For Drammen Venstre er det også verdt å kjempe for en utvikling på Holmen som tilrettelegger for et mer miljøvennlig og fremtidsrettet næringsliv.

Ulla Nordgarden

Foto: Asgeir Osnes

Ulla Nordgarden
1. kandidat Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**