Vil ha sørleg samband

Bergen har de siste 50 år hatt en sterk ekspansjon utover sitt opprinnelige sentrum. Dette har ført til at områdene i Åsane, Arna, Fana og Laksevåg er blitt urbaniserte. Det er en kjensgjerning at den videre veksten i Bergen nå også har nådd dagens nabokommuner. Særlig gjelder det områdene nord, sør og ikke minst vest for Bergen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Regionen Sotra og Øygarden sammen med Askøy er mellom de områdene som har den største veksten i hele Norge. Alle prognoser tilsier at denne veksten også vil fortsette i årene fremover.

Bergen fra Fløyen

I dette perspektivet mener vi i Venstre at det vil være en stor feil å satse på løsninger som vil sluse all fremtidig trafikk gjennom en gigantisk trafikkmaskin ved Storavatnet. En ny firefelts motorvei mellom Sotra og Bergen som møter den stadig økende trafikken fra Askøy vil komme til å skape nye trafikkorker. Trafikkprognosene fra Statens vegvesen tilsier at det allerede i 2030 vil komme til passere mellom 60 og 70 000 biler i døgnet gjennom krysset ved Storavatnet.

Venstre i Bergen, Fjell, Sund og Askøy har på dette grunnlaget kommet til at vi samlet vil gå inn for at det nye sambandet mellom Bergen og Sotra må bygges mellom søre Sotra og Fana.

Dette vil vi begrunne med følgende:
• En ny trasé i sør vil gi regionen et sårt tiltrengt alternativ til dagens samband og medføre at Sotra og Øygarden blir mindre sårbar ved ulykker og stengte veger.
• En ny trasé i sør vil utløse muligheter for utvikling av nye områder i regionen som vi ellers ikke vil få.
• Ved å bygge ny trasé i sør vil vi spare sterkt utbygde områder for den belastning det vil bli å få en ny motorvei gjennom området. Dette gjelder både for Drotningsvik, Knarrevik og Straume.
• Det vil være til stor ulempe for Askøy å møte den økende trafikken fra Sotra hvis det blir bygget en ny motorveg i dagens trasé. Vi vil her minne om at det bygges ut et nytt industriområde på Horsøy som innen få år vil gi rundt 1200 nye arbeidsplasser. Dette vil i tillegg til den øvrige veksten, generere stor økning i trafikken mellom Askøy og Bergen/Sotra.

Ut fra ovenstående betraktninger mener Venstre i de berørte kommunene at det eneste riktige vil være å bygge et nytt samband mellom Sotra og Bergen i en trasé mellom søre Sotra og Fana samtidig som vi straks vil legge til rette for en styrkning av kollektivtrafikken i dagens trasé.

Venstre i Bergen, Fjell, Sund og Askøy i tillegg til våre fylkespolitikere vil i besluttende organer fremme forslag om løsninger som skissert ovenfor.

V-logo med dekor

Hans Carl Tveit (gruppeleder Bergen Venstre)
Anton Engen (Venstre Bergen Vest)
Harald Hove (gruppeleder Venstre på fylkestinget)
Tore Turøy (gruppeleder Fjell Venstre)
Elizabeth Toft Eriksen (gruppeleder Sund Venstre)
Atle Holgersen (gruppeleder Askøy Venstre)

Les hele sak i Vestnytt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**