Stor aktivitet i Vest-Agder Venstre i 2008

På fylkesårsmøtet i Grimstad la styret i Vest-Agder Venstre fram ei årsmelding som vitnet om stor aktivitet i fjoråret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


ÅRSMELDING FOR VEST-AGDER VENSTRE 2008

Styret

Styret i Vest-Agder Venstre har etter fylkesårsmøtet 9.februar 2008 bestått av:

Leder: Emil Pedersen
Politisk nestleder: Melinda Kvinlaug(også fylkestingsrepresentant)
Organisatorisk nestleder: Torgrim Olsen
Kasserer: Ingeborg Haughom
Sekretær: Ann Osaland
Styremedlem: Trond Birkeland
Styremedlem: Arild Berge
Styremedlem: Gunn Norbakk
Styremedlem: Graham Cordwell
Styremedlem: Bjørg Vestrheim(for Venstrekvinnelaget)
Styremedlem: Kathrine Hald(for Unge Venstre)

Varamedlemmer: Torunn Sandvand, Eva Kvelland, Aksel Børre Nilsen
Revisorer: Eilert Gahrsen og Solveig Nilsen

Torgrim Olsen

Foto: Solveig Nilsen

Melinda Kvinlaug

Foto: Solveig Nilsen

På fylkesårsmøtet ble det bare valgt en nestleder, men styret fant det mest hensiktsmessig å ha en politisk og en organisatorisk nestleder. Dette ble endret på det første styremøtet etter fylkesårsmøtet.

Representasjon

Anne Margrethe Larsen er vår stortingsrepresentant. Hun er medlem av Utenrikskomiteen. Eva Kvelland sitter i Venstres sentralstyre. Anne Margrethe er med i Rikspolitisk Nettverk sammen med Eva Kvelland. Vest-Agders andre representanter er Jan Kenneth Stavenes og Solveig Nilsen. Eva får nå midlertidig avløsning av Dag Vige. Emil Pedersen er som fylkesleder medlem av Venstres landsstyre. Melinda Kvinlaug og Astrid Bekkenes er med i fylkestinget. Melinda sitter i Hovedutvalget for Utdanning og Kultur (HUK) og er vara til Fylkesutvalget mens Astrid sitter i Hovedutvalget for Næring, Samferdsel og Miljø(NSM) og i Valgstyret og er vara til Administrasjonsutvalget. Finn Skuland sitter i Landbruksnemnda. Eva Kvelland sitter i styret for Sjølingstad Uldvarefabrikk.

Samarbeid med sideorganisasjoner

Vest-Agder Venstre har et godt samarbeid med sideorganisasjonene. Både Venstrekvinnelaget og Unge Venstre har fast representant i fylkesstyret og har møtt på de fleste styremøtene.

Møtevirksomhet og aktiviteter

Det har vært avholdt 7 styremøter i 2008, derav ett felles med Aust-Agder Venstre.
Styremøtene fant sted 16.desember i Mandal, 3.april i Lyngdal, 6.mai i Søgne, 13.august i Kvinesdal, 13.oktober i Søgne sammen med lokallagslederne og 2.desember i Kristiansand(felles med Aust-Agder). Det har vært sendt 5 politiske uttalelser fra styremøtene til de viktigste avisene i Vest-Agder. De aller fleste innleggene er tatt inn.

I juni var Emil Pedersen på den tradisjonsrike junisammenkomsten på Dag Viges hytte. Tilstede der var også Anne Margrethe Larsen. I juli var Emil Pedersen på den tradisjonelle sommersamlingen hos Tora og Anders Buestad i Lillesand der en rekke venstrefolk med Odd Einar Dørum i spissen var tilstede.
13.august var Dag Vige, Anne Margrethe Larsen og fylkeslederen på en rundtur i Kristiansand og besøkte helse- og sosialdirektør Lars Dahlen, Kristiansand Skruefabrikk og Agder Energi. Dagen var utbytterik. Media var invitert, men møtte ikke.
13.oktober holdt Vest-Agder Venstre i samarbeid med Søgne Venstre et seminar om skole. Seminaret var på rådhuset i Søgne der Venstres skolepolitiske talsmann, Odd Einar Dørum, møtte.
Anne Margrethe Larsen var også tilstede sammen med 25 venstrefolk fra hele fylket.
Astrid Bekkenes og Torgrim Olsen møtte på kommunalkonferansen på Gardermoen 18.-19.oktober. Solveig Nilsen og Ivar Bergundhaugen fra Kristiansand Venstre var også på denne.
3.desember var det nominasjonsmøte i Lyngdal der 41 delegater fra Vest-Agder møtte. Anne Margrethe Larsen ble her renominert som partiets stortingskandidat i Vest-Agder.

Utsendinger til Venstres landsmøte

Fylkesårsmøtet valgte disse utsendingene: Gunn Norbakk(kalt inn som vara), Stein Inge Dahn, Kay Jørgensen, Arild Berge, Anne Margrethe Larsen, Kathrine Hald(Unge Venstre) og Emil Pedersen. Åse Rostvåg var delegasjonsleder. Alle var på talerstolen med forberedte innlegg. Med på landsmøtet var også observatører fra Unge Venstre.

Medlemmer

Vest-Agder har 12 lokallag med 245 medlemmer pr.31.desember 2008. Dette er det samme som i fjor. Et drøyt titalls medlemmer meldte seg ut i 2008, men like mange meldte seg inn i løpet av året.

Økonomi

Fylkeslaget har god økonomi. Det skyldes nok tidligere gode valg og at det ikke gikk penger til valgkamp i 2008.

Venstreskolen

Det ble arrangert et Venstreskolen trinn 1 – kurs i Kristiansand Venstre. Lars Henrik Michelsen fra VHO holdt dette kurset. Venstreskolen trinn 1 ble også gjennomført av fylkeslaget i samarbeid med Lyngdal Venstre i juni måned. Lars Henrik Michelsen holdt også dette kurset – i Lyngdal. Emil Pedersen og Trond Birkeland deltok på trinn 2 kurs – Porsgrunn.
Kurs i skriving av nettsider har vært arrangert i Kristiansand og Lyngdal. Solveig Nilsen og Hans Ludvig Lund fra Kristiansand Venstre har vært kursholdere. 4 fra fylkesstyret har deltatt på disse kursene.

Kontakt med media

Fylkesleder har hatt 7 leserinnlegg i de største avisene i fylket – også noen i Aust-Agder. Samme innlegget ble som regel tatt inn i flere aviser. Emil Pedersen var på NRKs morgensending like etter fylkesårsmøtet. Han er også ved et par anledninger blitt kontaktet av osloaviser. Torgrim Olsen har vært aktiv med leserinnlegg både i Lindesnes og Fædrelandsvennen. Melinda Kvinlaug har skrevet i Farsunds avis. Ikke minst har Anne Margrethe Larsen vært aktiv med en rekke leserinnlegg og dessuten opptreden både i lokal-TV og radio.
Vest-Agder Venstres hjemmesider blir ofte besøkt av journalister som finner informasjon der. Det er derfor særs viktig å skrive på disse, noe som jevnlig er blitt gjort.

Noen viktige mål for 2009

Fylkesleder vil prøve å få aktivitet på samtlige lokallags hjemmesider. Valgkamputvalget velges på neste styremøte. Da blir det også laget en plan for aktiviteter i 2009. Men først og fremst må vi trå til for fullt i valgkampen. Målet er et godt resultat, gjerne 7%. Det viktigste er at Venstre tar utjevningsmandatet i Vest-Agder, slik at partiet blir representert på Stortinget også de neste 4 årene. Godt samarbeid med Aust-Agder Venstre er også et sentralt mål. Endelig må vi øke antallet betalende medlemmer.

Styret

EP

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**