Fullt gjennomslag i Gamle Hellesund

I tråd med Lillesand Venstres ønsker ble det fullt gjennomslag for fullt vern på deler av Sandøya og oppfølging av ulovlig oppførte brygger og buer. I tillegg gikk det et oversendelsesforslag til formannskapet om å finne midler til kontrolltiltak i strandsona.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Forslagene som fikk gjennomslag var som følger:

Tilleggsforslag 1 fra Toldnæs (V):
”Administrasjonen bes undersøke tips om ulovlig oppførte brygger og buer før neste
behandling.”
Tilleggsforslag 1 fra Toldnæs blei enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag 2 fra Toldnæs (V):
”Bebyggelsen på Sandøya –BU H6 –som peker mot bebyggelsen på Grimsøya og
Helløya skal defineres som kjerneområde.”
Tilleggsforslag 2 blei vedtatt med 7 mot 2 stemmer. Flertallet var Toldnæs (V), Justvik (SV), Dannevig (AP), Kvivik (Krf), Erdvik (H), Rismyhr (H), Arntzen
(Frp). Mindretallet var Thomassen (H) og Kjendlie (H).

Oversendelsesforslagfra Toldnæs (V):
”Formannskapet bes sette av ekstraordinære midler til kontrolltiltak i strandsona.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**